Sommerhilsen til K-afdelingen – Juni 2017

Så nærmer forårssæsonen sig enden og flere af jer begynder at se frem mod en velfortjent sommerferie. Svømmerne på de ældste hold ser dog nok i første omgang frem mod et af årets højdepunkter; nemlig danske langbanemesterskaber for årgangssvømmere henholdsvis juniorer.
Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at sige tak for en dejlig velkomst. Klubben har sammen med mig den seneste tid arbejdet hårdt på at etablere en ny sportslig struktur, der gerne skal understøtte klubbens målsætning endnu bedre.
I den kommende sæson vil der være flere spændende, nye tiltag, ligesom det er klubbens målsætning, at flere forældre involverer sig i klubben. På den måde bliver den frivillige arbejdsmængde for den enkelte mindre, samtidig med at fællesskabet blandt forældre og andre frivillige i klubben bliver større.
Som det tidligere er skrevet, har vi besluttet at nedlægge K5 og i stedet oprette hele 3 K4-hold. Det betyder, at alle nuværende K5-svømmere rykker op på K4. Vi forsøger at samle de K4-svømmere, som fortsætter på K4 på det samme hold, så de kan fortsætte deres svømmemæssige udvikling og det sociale fællesskab.
På det svømmefaglige plan har vi, ligeledes for at understøtte klubbens målsætning, om at give svømmerne de bedst mulige rammer for at udvikle deres talent og præstere på så højt et niveau som muligt, udviklet nogle lidt andre oprykningskriterier end tidligere. Vi har valgt at mange skal have tilbuddet om at prøve konkurrencesvømning, men det betyder samtidig også, at det ikke nødvendigvis er alle, som får tilbuddet om oprykning til det næste niveau. Udover stævnepræstationer, vil fokus være på svømmerens specifikke træningsniveau, ligesom kvalitative parametre som træningsevne, træningsvilje samt forældreopbakning vil indgå. Oprykningskriterierne vil (inden længe) fremgå af hjemmesiden og vil være et emne på opstartsmøderne i august sammen med vores overvejelser omkring strukturændringerne.
På trænersiden må vi desværre sige farvel til Anton Bundgaard og Ditte Vestergaard Hansen. Der skal lyde en stor tak for den indsats, de begge har ydet for klubben! Sammen med strukturændringerne betyder det, at der sker omrokeringer blandt trænerne. Fra 1. august er trænergruppen
K1: Cheftræner Kennet Kjeldsen
K2: Træner Runa Dalby samt assistenttræner Signe Tolstrup
K3: Bahri Kahn
K4A: Bastian Løve Høegh
K4B: Martin Grønning
K4C: Martin Grønning
Desuden er vi i fuld gang med at ansætte nye assistenttrænere til K3 og K4.
Jeg håber, at I alle fortsat vil hjælpe med at støtte op om det hold, jeres børn svømmer på. I efteråret vil vi sætte ekstra fokus på det sociale fællesskab på holdene. Her har vi brug for forældrehjælp. Ligeledes vil der for en del hold blive væsentlig mere træning på land end tidligere.
De nye træningstider og sæsonplanen kan findes på hjemmesiden. Samtidig vil I inden sommerferien få en mail fra jeres barns træner vedrørende sæsonstarten.
Træningsstart efter sommerferien
K1: Mandag d. 31-07-2017
K2: Mandag d. 31-07-2017
K3: Mandag d. 07-08-2017
K4: Mandag d. 14-08.2017 alt efter hvor mange der er på de 3 hold fra sæsonstart, vil der blive lavet fællestræning i august.
Hvis I har behov for yderligere information er I velkommen til at kontakte de respektive trænere.
Hvad skal I være opmærksomme på i august:
 • 08.08.2017 Opstartsmøde for forældre til svømmere på K2
 • 09.08.2017 Opstartsmøde for svømmere og forældre på K1
 • 15.08.2017 Opstartsmøde for forældre til svømmere på K3
 • 15.08.2017 Sidste tilmelding til Regionsmesterskaberne (for K2 & K3 + enkelte fra K4)
 • 23.08.2017 Opstartsmøde for forældre til svømmere på K4
 • 23.08.2017 Sidste tilmelding til Thisted Cup (for K2)
 • 24.08.2017 sidste tilmelding til Vestdanske kortbane (for K1)
 • 25-26.08.2017 Opstartstur på Svømmecenter Nordvest for alle K-svømmere
Hvor er der brug for frivillige:
 • Medlemmer til konkurrence-udvalget
 • 1 medlem til stævne-udvalget
 • Teamledere til hvert hold
 • 2 forældre, der har lyst til at hjælpe med stævnetilmeldingerne i Grodan
Er der nogen af jer, der allerede nu har lyst til at høre mere om en af ovennævnte opgaver, er I velkomne til at sende en mail. Vi vil selvfølgelig også fortælle mere om opgaverne ved opstartsmøderne i august.
Jeg håber, I vil nyde ferien og glæder jer til at komme igen til en ny og spændende sæson.
Rigtig god sommer.
Kennet Kjeldsen
Cheftræner