Holdtype: Haletudser

Aldersgruppe: 3-4 år

Sted: Silkeborg Højskole og Svømmecenter Nordvest – i det lille lave lettere opvarmede bassin.

Forudsætning: Barnet skal være fyldt 3 år inden opstart. Det er ikke en forudsætning, at børnene har gået til svømning, før de starter på Haletudse-holdet.

Holdbeskrivelse

På Haletudse er der tilknyttet én instruktør og to hjælpeinstruktører. Forældrene er ikke med i vandet. Undervisningen varer i 30 minutter inkl. navneopråb og beskeder på kanten.

På et Haletudsehold har børnene mulighed for at få gode og trygge første-oplevelser med vandet. I dette bassin har børnene selv mulighed for at nå bunden, hvilket sikrer, at børnene kan udforske vandet i deres eget tempo.

Svømmeundervisningen i dette lave og lettere opvarmede bassin har til formål, at give børnene gode oplevelser med vandet, mens de begynder at lære at begå sig i vandet. Undervisningen vil derfor i høj grad være præget af legende aktiviteter, da det først og fremmest skal være sjovt at gå til svømning. Progressionen i undervisningen vil have fokus på, at børnene skal lære at ligge vandret i vandet.

En undervisning vil typisk være bygget op omkring forskellige øvelser og lege, hvor børnene bevæger sig fra kant til kant. De sidste 3-6 minutter af hver undervisningsgang vil typisk bestå af “fri leg”, så børnene selv får mulighed for at udforske det våde element og socialisere med de andre børn og instruktørerne.

Vi opfodrer til, at forældre ikke opholder sig inde i svømmehallen, når børnene skal svømme. På Haletudseholdene kan forældrene følge børnene ind til bassinet og instruktørerne og derefter forlade svømmehallen. Når undervisningen afsluttes vil børnene blive samlet ved en af hjælpeinstruktørerne, som følger børnene ud til de ventende forældre ved dørene til omklædningsrummene.

Undervisningen på Haletudse vil have have fokus på at børnene:

  • får gode oplevelser med det våde element
  • bliver klar til at gå på Rejeholdet
  • bliver trygge ved at opholde sig i vandet
  • bliver trygge ved at ligge vandret i vandet
  • bliver trygge ved at få vand i hovedet og have hovedet under vand
  • bliver trygge ved at hoppe i vandet fra kanten
  • får kenskab til aquaorm, små plader og andre redskaber
  • lærer at dykke og samle ting op fra bunden
  • forsøger at svømme crawl i en meget grovmotorisk form

Yderlige kommentar

Det kan være en fordel, at svømmerne tager et håndklæde omkring sig ind i svømmehallen efter de har været i bad, så de ikke begynder at fryse inden undervisningen starter.

Har jeres barn langt hår, skal det sættes op med en elastik, så det ikke er forstyrrer barnets svømning.

Svømmebriller (som kun dækker barnets øjne) er en god idé, hvis barnet vil bruge dem, da de kan være med til at fremme børnenes færdigheder i vandet.

 

Du finder Haletudseholdene under kategorien “Børnehold: 3-12 år” på tilmeldingssiden.

Tilmelding