Kommissorium for Bestyrelsen i Silkeborg Svømmeklub

Sammensætning

Bestyrelsen består af følgende medlemmer: bestyrelsen konstituerer sig selv

 • Formand
 • Næstformand
 • 5 bestyrelsesmedlemmer
 • 2-3 suppleanter

Udover bestyrelse og suppleanter har vi følgende:

 • 1 revisor (vælges direkte på GF)

Ansvar & myndighed

Bestyrelsen er klubbens øverste løbende beslutningsorgan. Kun generalforsamlingen står over bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter strategier, politikker og arbejder værdiorienteret. Bestyrelsen ansætter og afskediger fuldtidsansatte. Bestyrelsen nedsætter udvalg. Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens økonomi.

I krisesituationer er det kun formanden, der udtaler sig. 

Opgaver

Det er bestyrelsens opgave:

 • At udvikle, implementere og vedligeholde klubbens udviklingsplan samt delegere opgaver ud i organisationen
 • Sikre klubbens øvrige aktiviteter stemmer overens med klubbens udviklingsplan og værdier
 • Udarbejde årsplan for bestyrelsens opgaver (april)
 • 2 medlemmer af bestyrelsen godkender og underskriver ansættelseskontrakter for og fuldtidsansatte.
 • Bestyrelsen godkender budget og større investeringer (eks. Bus og andet over 25.000 DKK)
 • At udvikle og vedligeholde værdier og visioner samt udbrede kendskabet til disse blandt klubbens medlemmer.
 • At varetage klubbens politiske og sportslige interesser i såvel svømmeverdenen som lands-, regional- og kommunalpolitisk
 • At vedligeholde og udvikle klubbens organisation og struktur.
 • At arrangere generalforsamlinger samt vedligeholde og udvikle klubbens vedtægter.
 • At skrive referater fra bestyrelsesmøderne.
 • Ansvar for 1 gang årligt at ajourføre funktionsfordelingsanalysen (februar)

Kvalifikationer

Medlemmerne af bestyrelsen vil tilsammen have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Kommunikere, motivere, indsigt i frivilligt arbejde, forretningsforståelse, delegere, prioritere, økonomisk indsigt, svømmekompetence, konflikthåndtere, proaktiv, organisere, netværke, rekruttere, sætte mål, tænke og arbejde strategisk.

Mødefrekvens

11 gange årligt á 3 timer.

Medlemmer af Bestyrelsen

Pia Johansen
Pia JohansenFormand
Telefon 23 31 28 60
Henrik Kjær Poulsen
Henrik Kjær PoulsenNæstformand
Telefon 23 23 26 72
Jens Mikkelsen
Jens MikkelsenBestyrelsesmedlem
Telefon 42 68 38 40
Martin Venø
Martin VenøBestyrelsesmedlem
Telefon 29 24 96 61
Lotte Manicus
Lotte ManicusBestyrelsmedlem
Telefon 22 64 22 99
Søren Jensen
Søren JensenBestyrelsmedlem
Rune Sejr Jørgensen
Rune Sejr JørgensenBestyrelsesmedlem
Jan Kidmose Hansen
Jan Kidmose HansenSuppleant
Søren Steen Andersen
Søren Steen AndersenSupplant