Holdtype: Baby

Aldersgruppe: 2-12 måneder (Vejledende)

Sted: Varmtvandsbassinet på Svømmecenter Nordvest. Der er separat omklædning ind til varmtvandsbassinet.

Forudsætninger: At babyen er minimum 2 mdr. gammel, vejer over 5 kg, og at navlestrengen er helet.

Holdbeskrivelse

På et babyhold er der ca. 12 babyer, hvor hver baby må have to voksne med. Babyholdene forløber i en halv sæson ad gangen i modsætning til klubbens andre hold, hvilket vil sige fra primo september til ultimo december samt fra primo januar til ultimo april. Sæsonen er delt op for bedst at kunne imødekomme og give mulighed for, at babyer sammen med deres forældre hele året skal have mulighed for at få fornøjelsen af vandglæden.

Da de andre hold forløber over et helt år kan vi ikke tilbyde, at jeres barn kan rykke op efter efterårsperioden. Derimod har I mulighed for at fortsætte på samme hold i yderligere et halvt år. Der vil komme nye babyer på holdet, som instruktøren naturligvis skal tage hensyn til, men instruktøren differentier undervisningen, så der tilstræbes at indøve nye sange, øvelser og teknikker således, at man ikke skal igennem samme forløb to gange. Afhængig af instruktøren vil en undervisningsgang typisk være bygget op omkring sanglege, greb og forskellige teknikker, hvor gentagelser er en naturlig del af undervisningen, for at skabe læring og tryghed for både jer og jeres barn. Jeres tid i vandet vil bestå af både undervisning samt egentid med jeres barn, hvor der er plads til at øve sig og være sammen, mens instruktøren vil gå rundt blandt babyerne og komme med vejledende råd.

Målsætning

  • At bevare barnets vandglæde (Igennem forskellige måder at bevæge sig på)
  • At styrke den kropslige og motoriske udvikling (Bevægelse)
  • At styrke den sociale og psykiske udvikling hos barnet
  • At stimulere barnets udvikling igennem sanglege og aktiviteter
  • At lære forældre forskellige greb og øvelser (Bevægelse)
  • Træne griberefleksen
  • Hovedløfte refleksen
  • Dykkerrefleksen (Vejrtrækning)
  • At forbedre (styrke) barnets balance i vandet (Balance)F.eks. at rulle, kravle og sidde

Yderligere kommentar

Vi lægger vægt på, at babysvømning forgår på barnets præmisser. Det skal ske i barnets tempo, så aktiviteterne tilpasses barnet. Hertil skal det at opholde sig i det varme vand og lave aktiviteter sammen gerne opleves som en hyggestund med gode oplevelser.

Tilmelding