/Udvalg
Udvalg2019-04-03T17:06:19+02:00

K-udvalget består af cheftræneren, bestyrelsesrepræsentanter, forældrerepræsentant samt en repræsentant for kontoret.

Udvalget planlægger og gennemfører de sportslige og fleste sociale aktiviteter i konkurrenceafdelingen. Samtidig følger udvalget op på udviklingen på de enkelte hold og hele afdelingen samt hjælper cheftræneren med at udstikke visioner og retningslinjer for konkurrenceafdelingen. Trænerne holder separat møde med fokus på konkurrenceholdene og den røde tråd i træningen samt giver input til konkurrenceudvalget.

Undervisningsudvalget er nedsat af Silkeborg Svømmeklubs bestyrelse, og står for svømmeskolens virke ud fra bestyrelsens retningslinier og ud for klubbens generelle målsætninger.