Holdtype: Søskendehold

Aldersgruppe: 6 mdr. – 5 år

Sted: Varmtvandsbassinet Svømmecenter Nordvest

Forudsætning: At begge børn er minimum 6 mdr. og maksimum 5 år ved sæsonstart, og at der er én voksen med i vandet pr. barn.

Holdbeskrivelse

Holdet er til jer som familie, hvor der både er tilrettelagt øvelser for store og mindre børn. Da alderen spænder bredt, gennemføres der ikke på samme måde målrettet undervisning, som på vores andre børnehold. Undervisning vil i stedet bære præg af aktiviteter, der skaber rum for leg og vandtilvænning samt har fokus på en god stund i vandet som familie. Der vil også være opdelte aktiviteter med fokus på motorisk udvikling for de enkelte aldersgrupper.

Undervisningen har fokus på:

At I som familie får en god oplevelse med og i vandet, mens børnene udvikler deres svømmefærdigheder igennem leg.

Yderlige kommentar: 

Det er kun det ældste barn, der skal tilmeldes holdet via Conventus.

Tilmelding