K4

Holdtype: K4 er forløberen til vores konkurrencehold og anvender de samme pædagogiske principper som en anerkendende tilgang til mennesker og læring gennem leg, som du kender fra vores svømmeskolehold. På K4 svømmes på langs af bassinet og svømmerne får mulighed for at deltage i små, begyndervenlige svømmestævner. K4s sæson og løber fra 1. august til 30. juni. Det er muligt at starte på holdet året rundt.

Sted: Svømmecenter Nordvest og Silkeborg Højskole.

Tidspunkt: Svømme- og land tiderne kan findes på https://www.ssk.dk/traeningstider/ ved at vælge henholdsvis K4A og K4B nederst i menuen til venstre.

Forudsætninger: At svømmeren er tryg ved vand, har frigjort sig fra hjælpemidler, kan svømme en grov version af crawl og rygcrawl og er i alderen 7-9 år.

Holdbeskrivelse: På K4 svømmer man som udgangspunkt 2 gange om ugen, men der er mulighed for 3, så tilbuddet er på den måde fleksibelt. Flere ugentlige træninger gør også at det sociale fællesskab og sammenhold på holdet bliver meget stærkt. I forbindelse med svømningen er der desuden træning på land, hvor børnene leger og laver øvelser med fokus på balance og koordination. En træning består typisk af 30-45 min på land og 60 min i vand. På holdet videreudvikler vi de basale grundfærdigheder gennem forskellige lege og øvelser, ligesom man prøver kræfter med at svømme de fire stilarter; fly, ryg, bryst og crawl. Desuden lærer svømmerne sportens forskellige regler at kende, samt at udføre startspring og lave vendinger. I løbet af sæsonen vil der også være mulighed for at deltage i svømmestævner. Derudover er der lejlighedsvis sociale arrangementer som for eksempel brunch i forbindelse med lørdagstræningen.

Tilmelding: Tilmelding foregår gennem konkurrenceafdelingens side: https://www.ssk.dk/konkurrence/. Scroll helt ned i bunden for at finde tilmeldingen til K4. Har du allerede betalt kontingent i svømmeskolen i denne sæson, kan du svømme gratis på K4 indtil næste kontingentopkrævning. I konkurrenceafdelingen betales kontingent to gange årligt (forår og efterår).

Har du spørgsmål angående holdet kontaktes talentudvikler Runa Dalby på mail: runa_dalby@hotmail.com eller mobil: 61 76 76 68.