Holdtype: Reje

Aldersgruppe: 5-6 år

Sted: Silkeborg Højskole og Svømmecenter Nordvest – i det lille lave lettere opvarmede bassin

Forudsætninger: Børnene kan være nybegyndere i bassinet eller kan have gået til svømning før (f.eks. på Haletudse). Det er ikke et krav, at børnene har gået til svømning, før de starter på Reje.

Holdbeskrivelse 

Til Reje er der tilknyttet én instruktør og to hjælpeinstruktører. Forældrene er ikke med i vandet. Undervisningen varer i 30 minutter inkl. navneopråb og beskeder på kanten.

Til svømning på Reje har børnene mulighed for at få gode og trygge oplevelser med vandet. I dette bassin har børnene selv mulighed for at nå bunden, hvilket sikrer, at børnene kan udforske vandet i deres eget tempo.

Svømmeundervisningen i dette lettere opvarmede bassin har til formål at give børnene gode oplevelser med vandet, mens de starter med at lære at svømme. Undervisningen vil derfor i høj grad være præget af legende aktiviteter, da det først og fremmest skal være sjovt at gå til svømning. Progressionen i undervisningen vil have fokus på, at børnene skal lære at ligge vandret i vandet med fremdrift.

En undervisning vil typisk være bygget op omkring forskellige lege og øvelser, hvor børnene bevæger sig fra kant til kant. De sidste 3-6 minutter af hver undervisningsgang vil typisk bestå af “fri leg”, så børnene selv får mulighed for at udforske det våde element og socialisere med de andre børn og instruktørerne.

Vi opfodrer til, at forældre ikke opholder sig inde i svømmehallen, når børnene skal svømme. På Rejeholdene kan forældrene følge børnene ind til bassinet og instruktørerne og derefter forlade svømmehallen. Når undervisningen afsluttes vil børnene blive samlet ved en af hjælpeinstruktørerne, som følger børnene ud til de ventende forældre  ved dørene til omklædningsrummene.

Undervisningen på Reje har fokus på at børnene:

  • får gode oplevelser med det våde element
  • bliver trygge ved at opholde sig i vandet
  • bliver trygge ved at ligge vandret i vandet og flyde på ryggen.
  • bliver trygge ved at få vand i hovedet og have hovedet under vand
  • bliver trygge ved at hoppe i vandet fra kanten
  • lærer at begå sig i vandet uden at røre bunden
  • lærer at dykke, og samle ting op fra bunden
  • lærer at svømme crawl i en meget grovmotorisk form

Det tilstræbes, at børnene én til to gange i sæsonen kommer over og svømmer i den lave ende i det store bassin, hvor de ikke kan bunde.

Yderligere kommentar

Det kan være en fordel, at svømmerne tager et håndklæde omkring sig ind i svømmehallen efter de har været i bad, så de ikke begynder at fryse inden undervisningen går i gang.

Har jeres barn langt hår, skal det sættes op med en elastik, så det ikke forstyrrer barnets svømning.

Svømmebriller (som kun dækker barnets øjne) kan være en god idé, hvis barnet vil bruge dem, da de kan være med til at fremme børnenes færdigheder i vandet.

 

Du finder Reje under kategorien “Børnehold: 3-12 år” på tilmeldingssiden.

Tilmelding