De røde SSK t-shirts
Alle svømmere i konkurrenceafdelingen skal have en rød SSK t-shirt. Den bæres i hallen i forbindelse med land- og svømmetræning og ude til stævner. Den røde t-shirt er et symbol på, at vi hører sammen og styrker fællesskabet og holdånden. T-shirts kan løbende købes af klubben.

Mesterskabs t-shirts
I forbindelse med VÅM laves t-shirts til de kvalificerede svømmere. Disse koster et ekstra beløb, som  lægges oven i stævnebetalingen. I forbindelse med DÅM og DM for junior og senior svømmere laves én t-shirt årligt, som dækker både kortbane- og langbanemesterskabet. Denne gives til svømmerne af klubben. Svømmere udtaget til DM Hold modtager ligeledes en t-shirt af klubben.

Frivillig (stævne)hjælp for forældre i konkurrenceafdelingen

Som forening er vi i Silkeborg Svømmeklub drevet af frivilliges arbejdskraft, både i organisationen (bestyrelse og forskellige udvalg), men i særdeleshed også i forbindelse med, at svømmerne deltager i stævner. Alle stævner afvikles med 100 % frivillig hjælp. Vi ønsker at være en klub, hvor alle byder ind og arbejder sammen om at klare de opgaver, der skal løses for at svømmerne kan deltage i stævner. På den måde løfter vi i flok.

I forbindelse med at svømmerne rykker op fra et hold til et andet, kommer de også gradvist til at deltage i flere stævner. Fordi stævner kun kan afvikles med hjælp fra frivillige forældre, betyder det også at behovet for stævnehjælp bliver større ved hver oprykning. Med andre ord har en oprykning – eller bare det at være konkurrencesvømmer generelt, ikke kun betydning svømmeren, men altså for hele familien. I Silkeborg Svømmeklub forventer vi, at man som forældre har forståelse for og tilslutter sig at livet som familie med et eller flere børn, der svømmer på konkurrenceniveau, kræver opbakning og støtte, særligt fra forældre. Denne støtte består ikke kun i at hjælpe med transport til og fra træning, men altså også i at hjælpe klubben, blandt andet til stævner.

Som forældre skal man være indstillet på at tage officialkurser, så man kan hjælpe til stævner. Officialkurser betales af svømmeklubben. Det er særligt nødvendigt at have officials, fordi svømmeklubben modtager bøder for ikke at stille officials til rådighed ved Dansk Svømmeunions mesterskaber. Svømmer ens barn på K1 eller K2 skal minimum en af forældrene være i besiddelse af et modul 2 kursus.

Konsekvensen af ikke at bidrage med sin hjælp til stævner, er at ens barn ikke kan rykke op på det næste hold, eller få lov at fortsætte på deres nuværende hold. Selvom det kan lyde hårdt, så er hjælpen meget nødvendig og i den grad værdsat. Hvis nogle forældre ikke hjælper til, betyder det, at andre skal hjælpe endnu mere. Der er samtidig mange belønninger ved at være engageret i sit barns sport og opleve dem og deres holdkammerater i aktion ved stævner. Ved at være med bliver man også selv en del af klubbens fællesskab og oplever den særlige stemning og ånd, som vi har i Silkeborg Svømmeklub.

K1 og K2 skal man forvente at skulle agere stævnehjælp (official eller holdleder) 9 stævnedage om året og hjælpe med fælleskørsel 7 stævnedage om året.

K3 skal man forvente at skulle agere stævnehjælp (official eller holdleder) 4 stævnedage om året og hjælpe med fælleskørsel 4 stævnedage om året.

K4 skal man forvente at skulle agere stævnehjælp (official eller holdleder) 1-2 stævnedage om året og hjælpe med fælleskørsel 1 stævnedag om året.

Disse tal er beregnet ud fra en gennemsnitlig sæson. Der findes forståelse for at det kan være svært at leve op til alle holdenes forventninger til stævnehjælp, hvis man har flere børn i konkurrenceafdelingen. Det samme gælder, hvis man tager del i det organisatoriske arbejde ved at sidde i bestyrelsen eller udvalg.

I Silkeborg Svømmeklub betaler klubben en del af kostprisen for at svømmerne deltager i stævner. Dette stævnetilskud er vi glade for at have, og vi er stolte over, at vi kan tilbyde vores konkurrencesvømmere delvist at finansiere deres stævner. Hvor stort stævnetilskuddet er, varierer mellem tilbudsstævner og mesterskaber, men svarer ca. til 50 % af den samlede pris for et stævne.

Den anden halvdel af prisen betales af svømmerne selv. Betaling sker ved tilmelding og refunderes ikke i tilfælde af sygdom eller lignende. Nedenfor findes taksterne for svømmernes egenbetaling til stævner.

Stævnepris pr dag: 150 kr
Stævnepris pr dag inkl. frokost: 200 kr
Stævnepris pr dag inkl. alle måltider og overnatning: 250 kr
Stævnepris pr dag for stævner på Sjælland inkl. alle måltider og overnatning: 300 kr

Børn med særlige behov i Silkeborg Svømmeklubs konkurrenceafdeling

I Silkeborg Svømmeklub er svømning kerneopgaven. Al vores undervisning foregår på hold, hvor man skal indgå socialt med andre og tage imod fælles beskeder. Vores trænere er dygtige til deres fag, har solide svømmefaglige kompetencer og anvender en anerkendende pædagogisk tilgang i undervisningen.

Dog er ingen af vores trænere uddannet til at håndtere børn med særlige behov som ADHD, autisme og andre kognitive udfordringer eller AS forstyrrelser. Der kan være stor forskel på disse børn og deres situation. Nogle vil kunne indgå på et almindeligt hold. For at kunne det, skal barnet kunne tage imod en fælles besked, indgå i sociale relationer med andre og deltage i træningen på lige fod med resten af holdkammeraterne.

Andre børn med kognitive udfordringer vil imidlertid ikke kunne leve op til dette. I de tilfælde er det forældrenes ansvar at eventuelle udfordringer ikke går ud over resten af gruppen eller kræver større opmærksomhed fra trænerne. Silkeborg Svømmeklub har ikke ressourcer eller kvalificerede trænere til at tackle disse børns udfordringer. I tilfælde hvor barnet ikke kan tage imod en fælles besked, indgå socialt med andre eller deltage på lige fod med resten af holdkammeraterne, henstiller Silkeborg Svømmeklub til at forældrene eller lignende ansvarlig voksen skal være tilstede til hver eneste træning og stævne for at hjælpe barnet med disse ting.

I svære tilfælde hvor barnet, til trods for forældre eller en andens konstante tilstedeværelse og hjælp, fortsat efter trænerens vurdering forstyrrer og påvirker holdet og undervisningen negativt, vil det desværre ikke være muligt for barnet fortsat at gå på holdet. Silkeborg Svømmeklub ønsker at rumme så mange børn og unge som muligt. Det må dog aldrig være på bekostning af det sociale i gruppen. I sådanne tilfælde forbeholder Silkeborg Svømmeklub sig retten til at ekskludere barnet fra konkurrenceholdene.

I Danmark er det på nogle efterskoler muligt at kombinere et efterskoleophold med svømning. I disse tilfælde kan man vælge at flytte sin svømmer-licens til efterskolen eller man kan vælge at beholde sin svømmer-licens i Silkeborg Svømmeklub.

Vælger man at beholde sin svømmer-licens i klubben, vil man fortsat nyde de samme goder som klubbens øvrige svømmere. Dette er eksempelvis i forhold til det stævnetilskud, som klubben yder, når svømmere deltager i stævner med klubben. Samtidig skal man kun betale halvt kontingent i den periode, hvor man er tilknyttet efterskolen, men stadig stiller op til stævner for Silkeborg Svømmeklub.

I forbindelse med stævner, træningslejre og klubaktiviteter er svømmere med fødevareallergier selv ansvarlige for deres kost. Det være sig ved enten selv at medbringe særlig mad eller ved at kontakte arrangerende klub/sted og indgå aftaler om særlige fødevarebehov. Ved allergier er det svømmerens opgave på forhånd at informere holdlederen for den pågældende aktivitet om sin allergi. Svømmeren skal desuden altid selv medbringe medicin til behandling i tilfælde af at uheldet skulle være ude.