Holdtype: Gopler

Aldersgruppe: 3-5 år

Sted: Varmtvandsbassinet på Svømmecenter Nordvest.

Forudsætninger: På holdet er der plads til både begyndere og til børn, der har gået til svømning før. Hvert barn skal have én voksen med i vandet.

Holdbeskrivelse

Undervisningen udføres af en instruktør og hjælpeinstruktør. Undervisningen har fokus på at skabe og bevarer vandglæde hos børnene. Undervisningen bygges typisk op omkring en historie, hvor vi arbejder henimod, at børnene lærer at begå sig i vandet med og uden hjælpemidler og fri af deres forældre. Der vil indgå forskellige lege og øvelser, som bidrager til barnets motoriske udvikling og sociale egenskaber.

Undervisningen har fokus på:

  • at give børnene gode oplevelser med vandet
  • at børnene bliver trygge ved at få vand i hovedet og dykke under vandoverfladen
  • at børnene bliver trygge ved elementskifte
  • at lære børnene enkle selvlivrednings-teknikker
  • at børnene introduceres til en grovmotorisk udgave af crawl
  • at børnene introduceres til en grovmotorisk udgave af rygcrawl
  • at gøre børnene trygge ved at svømme uden hjælpemidler og uden forældre
  • at give forældrene inspiration til lege og aktiviteter med børnene i vandet

Yderligere kommentar

Svømmehallen kræver at alle børn, der bruger ble, har en engangs badeble og ble-badebukser på i vandet.

I varmtvandsbassinet foregår alt på barnets præmisser. Det skal være trygt og rart at være til svømning.

Når man har gået på Gopleholdet og er klar til det større bassin, er der to tilbud, man kan følge. Man kan vælge at svømme på ’Gople-fortsat’ som finder sted i det store bassin i den lave ende med en forælder i vandet. Den anden mulighed er at starte på Søhest, hvis barnet er tryg ved at svømme uden forældre og har gode svømmemotoriske færdigheder. Spørg jeres instruktør, hvis du/I er i tvivl.

Du finder Gople-holdene under kategorien “Varmtvandshold (baby og børn)” på tilmeldingssiden.

Tilmelding