Holdtype: Gopler

Aldersgruppe: 3-5 år (Vejledende)

Sted: Varmtvandsbassinet på Svømmecenter Nordvest.

Forudsætninger: På holdet er der plads til både begyndere og til børn, der har gået på småbørn- og miniplaskhold. Som forældre skal man på Gopleholdet være indstillet på at indgå i undervisningen samt indrette sig efter instruktørens undervisning. Der er en instruktør tilknyttet til holdet, som planlægger og afholder undervisningen. Hertil har forældrene til opgave at tage ved lære af instruktøren og videregive viden og læring til sit barn.

Holdbeskrivelse

På et Goplehold er der ca. 15 svømmere, hvor hvert barn har en forælder med i vandet. Holdet er et supplement til den undervisning der finder sted i dette lille ’kolde’ bassin i den store hal, Dvs. Rejeholdene.
Forskellen på Gopler og Reje er, at svømmerne ikke kan nå bunden på Gopleholdet, og der er som sagt en forælder med i vandet, således at hvert enkelt barn konstant får den rette og nødvendige opmærksomhed for at kunne gøre størst mulig fremskridt.
Der vil på Gopleholdet være instruktion i øvelser, teknikker og vandaktiviteter med henblik på 4 grundelementer: Balance, elementskifte, bevægelse og vejrtrækning. Som et element i undervisningen  indgår basal teori om, hvorfor vi gør som vi gør, således at I som forældre bedre kan forstå meningen med øvelserne og dermed have lettere ved at hjælpe jeres børn. Der vil ligeledes indgå en masse vandaktiviteter/lege, da svømning først og fremmest skal være sjovt, hvortil børnene har de bedste forudsætninger for at lære at svømme.

Målsætning

  • At børnene generelt bliver trygge ved vandet
  • At børnene bliver trygge ved at ligge i vandet og flyde på ryggen
  • At børnene bliver trygge ved at få vand i hovedet og dykke under vand
  • At børnene bliver trygge ved at hoppe fra kanten.
  • At børnene lærer forstadier til crawl som at svømme med strakte ben både på ryg og mave
  • At børnene lærer at svømme crawl i en grovmotorisk form
  • At børnene introduceres til en grovmotorisk udgave af rygcrawl
  • At børnene så småt frigiver sig fra deres forældre og kan svømme kortere og længere distancer uden hjælp, alt efter alder.

Yderligere kommentar

Efter man har gået på Gopleholdet er der to tilbud man kan følge. Man kan vælge at svømme på ’Gople-fortsat’ som finder sted i det store ’kolde’ bassin i den lave ende og som er med forældrene i vandet. Et tilbud som gerne skulle gøre det endnu lettere senere at starte på søhesteholdet. Den anden mulighed er at gå direkte på Søhest, hvis barnet er er tryg ved at svømme uden forældre og har gode svømmemotoriske færdigheder. Spørg jeres instruktør, hvis du er i tvivl – vi vejleder og giver gerne gode råd.

Tilmelding