Holdtype: Småbørn

Aldersgruppe: 1-2 år (Vejledende).

Sted: Varmvandsbassinet på Svømmecenter Nordvest.

Forudsætninger

På holdet er der både plads til nybegyndere og til dem, som har gået på Baby og Baby Lyn. Instruktøren vil dog tage afsæt i, hvad babyerne allerede har indøvet på Baby og Baby Lyn, men det vil altid være individuelt, hvor langt børnene er kommet. Kommer du som helt ny, vil instruktøren selvfølgelig tage højde for dette.

Holdbeskrivelse

På vores småbørnshold er der ca. 15 børn plus en forælder til barnet i vandet. Undervisningen vil være bygget op omkring forskellige øvelser og teknikker således, at barnet opnår størst mulig vandglæde. På hvert hold er der tilknyttet en instruktør som står for undervisningen. En undervisningsgang vil typisk være bygget op omkring sanglege, vandaktiviteter, øvelser ift. barnets balance, bevægelse i vandet samt vejrtrækning. Vi arbejder i gentagelser, for på den måde at bidrage bedst til børnenes læring, udvikling og tryghed i vandet.

Børnene er ofte på forskelligt niveau i deres udvikling, hvilket stiller store krav til vores program samt instruktører, som skal aktivere og udvikle alle børnene. Det er vi heldigvis gode til!

Målsætning

 • At barnet finder tryghed i at svømme, lege og dykke i vandet
 • At barnet lærer diverse former for elementskifte
  o Fra kanten og ned i vandet og omvendt.
  o Fra en stor bevægelig flydeplade til vandet
  o Barnet styrkes i selvlivredning
 • At barnet opnår bevægelse i vandet (Også på egen hånd)
  o At barnet er tryg ved at være alene under vand – fri bevægelse.
  o At barnet lærer at svømme fra A til B ved egen hjælp.
 • At barnet får fornemmelse for vejrtrækning
  o Herunder puste bobler og dykke imens barnet er 100 procent tryg.
 • At barnet lærer at holde balancen i vandet
 • At komme fra rygliggende position til maveliggende position og omvendt.
 • At rulle, kravle og sidde ifm. med det våde element
 • At barnet styrker den kropslige og motoriske udvikling
 • At barnet styrker den sociale og psykiske udvikling
 • At stimulere barnets udvikling igennem sanglege og aktiviteter.

Yderligere kommentarer

Vi lægger vægt på, at småbørnssvømning foregår på barnets præmisser, dvs. det sker i barnets tempo således at aktiviteterne tilpasses, der hvor barnet er i sin vandudvikling.

Tilmelding