Holdtype: Småbørn

Aldersgruppe: 1-2 år

Sted: Varmvandsbassinet på Svømmecenter Nordvest.

Forudsætninger

På holdet er der både plads til nybegyndere og til dem, som har gået på babyholdene. Hvert barn skal have én voksen med i vandet.

Holdbeskrivelse

På holdet kan hvert barn have én voksen med i vandet.

Undervisningen er bygget op omkring forskellige øvelser og aktiviteter, der stræber efter at give børnene  størst mulig vandglæde. På hvert hold er der tilknyttet en instruktør og en hjælpeinstruktør. En undervisningsgang vil typisk være bygget op omkring sanglege, vandaktiviteter, øvelser ift. barnets balance, bevægelse og fremdrift i vandet samt vejrtrækning.

Undervisningen har fokus på:

  • at give børnene gode oplevelser i vandet
  • at understøtte barnets motoriske udvikling
  • at stimulere barnets udvikling i vand igennem sanglege og aktiviteter
  • at arbejde med elementskifte
  • at barnet bevæger sig i vand, kommer i vandet på forskellige måder og dykker under overfladen

Yderligere kommentarer

Vi lægger vægt på, at småbørnssvømning foregår på barnets præmisser, dvs. det sker i barnets tempo og aktiviteterne tilpasses til det enkelte barn.

Tilmelding