Målgruppe
K-afdelingen er inddelt i 5 hold:

K1: Drenge (14+ år), piger (14 + år), træningsmængde 8-9 gange om ugen (2-3,25 time pr. gang incl. dryland og styrketræning), svømmerne skal opfylde oprykningskriterierne (trænervurdering) herunder forældreengagement.

K2: Drenge (13-15 år), piger (12-14 år), træningsmængde 6-8 gange om ugen (1½-3 time pr. gang incl. dryland), svømmerne skal opfylde oprykningskriterierne (trænervurdering) herunder forældreengagement.

K3: Drenge (9-13 år), piger (8-12 år), træningsmængde 4-5 gange om ugen (1½-2½ time pr. gang incl. dryland), svømmerne skal opfylde oprykningskriterierne (trænervurdering) herunder forældreengagement.

K4-A: 7-10 år, træningsmængde 2-3 gange om ugen (2 timer pr. gang incl. dryland), kunne svømme uden hjælpemidler og kunne svømme på de det dybe vand.

K4-B: 7-10 år, træningsmængde 2-3 gange om ugen (2 timer pr. gang incl. dryland), kunne svømme uden hjælpemidler og kunne svømme på de det dybe vand.

Formål
Formålet med K-politikken er at give de svømmere der vil og kan, de bedst mulige rammer til at udvikle deres potentiale til deres højst opnåelige niveau med respekt for klubbens værdier og strategier.

Prioritering
Vi prioriterer undervisningsafdelingen og k-afdelingen ligeværdigt de kommende år, da afdelingerne er inde i en opbygningsfase, som kræver, at vi har fokus på begge områder. Et særligt fokus vil være kvalitet i svømmeskolen og overgangen til og fra k-afdelingen.

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)
K-udvalgets repræsentant i bestyrelsen har ansvaret for politikken.

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)
K-1 træner og talentudvikler har ansvaret for implementering af strategien.

Kommunikation
Politikken synliggøres på hjemmeside og præsenteres på o

Målgruppe
Undervisningsafdelingen er opdelt i 3 grupper:

 • Svømmeskole (fra 0-12 år) (incl. varmtvand)
 • Ungdom (fra 11-20 år)
 • Voksne (incl. varmtvand)

I de enkelte grupper er en række hold. For hvert hold er udarbejdet en beskrivelse med bl.a. målgruppe og formål m.v. Træningsomfang varierer på de enkelte hold.

Formål
Vi ønsker at skabe en undervisningsafdeling som giver vores medlemmer mulighed for at udvikle deres færdigheder i vand uanset niveau.

Formålet med politikken er at skabe et fælles billede og fælles retning for hvad klubben vil med undervisningsafdelingen både internt og eksternt.

Prioritering
Vi prioriterer undervisningsafdelingen og k-afdelingen ligeværdigt de kommende år, da afdelingerne er inden i en opbygningsfase, som kræver, at vi har fokus på begge områder. Et særligt fokus vil være kvalitet i svømmeskolen og overgangen til og fra k-afdelingen.

I svømmeskolen har vi følgende prioritering:

 1. Børn
 2. Ungdom
 3. Voksne

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)
Bestyrelsesrepræsentanten fra undervisningsudvalget er ansvarlig for politikken.

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)
Breddechefen er ansvarlig for implementering af undervisningsstrategien.

Kommunikation
Politikken findes på klubbens hjemmeside.

Målgruppe

Målgruppen er både interne og eksterne interessenter:

 • Interne interessenter: Bestyrelse til udvalg (t/r), fra udvalg til arbejdsgrupper (t/r), fra kontor til personaleudvalg (t/r), bestyrelse til medlemmer, forældre
 • Eksterne interessenter: Sponsorer, kommune, EliteSilkeborg, skoler, svømmehallerne, DGI, SVØM, SWIM-NEWS, lokale medier, andre klubber.

Formål

Formålet med kommunikationspolitikken er at styrke, synliggøre og tydeliggøre, hvad vi vil med klubben, hvad klubben står for og hvad klubben ønsker at opnå.

Prioritering

Internt ønsker vi at prioritere følgende målgrupper:

 • Medlemmer/forældre
 • Bestyrelse til udvalg, arbejdsgrupper (t/r)

Eksternt ønsker vi at prioritere følgende målgrupper:

 • Sponsorer
 • Lokale medier
 • Sociale medier

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)
Den kommunikationsansvarlige i bestyrelsen er ansvarlig for politikken.

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)
Den kommunikationsansvarlige i bestyrelsen er ansvarlig for implementering af strategien.

Kommunikation
Politikken synliggøres på klubbens hjemmeside.

Silkeborg Svømmeklub ejer to busser og to trailere.

Busserne benyttes når svømmerne skal transporteres til stævner eller træningslejr. Det er brugernes ansvar at busserne afleveres i den stand de blev modtaget, hvilket vil sige tanket og rengjort.

Busserne kan føres med et alm. kørekort, så kære forældre meld jer som chauffører når i tilmelder til stævner o.lign.

Der udbetales ikke kørepenge ved privat kørsel til stævner og lignende uden forudgående aftale med kontoret.

Sikkerhed under transport

Klubben ønsker at have en høj sikkerhed omkring alt hvad vi gør. Vi har i adskillige år haft krav om at både trænere og instruktører har et højt niveau af uddannelse på livredning. Vi har løbende fokus sikkerhed på alle planer omkring klubben og har på det seneste arbejdet sammen med svømmehallerne om udarbejdelse af beredskabsplaner mv. Vi har også en vedtagen politik for hvem som må transportere vores svømmere og andre på klubbens vegne.

Når klubben arrangerer kørsel, som vi næsten altid gør til stævner mv, påtager klubben sig samtidig et ansvar for sikkerheden under kørslen. Derfor er det vores politik at chaufføren til en sådan kørsel, skal have haft gyldigt kørekort i minimum 3 år. Dette gælder uanset om kørslen foregår i klubbens busser eller i chaufførens egen private bil. Det som tæller, er at klubben er arrangør af transporten.

Det er en selvfølge, at man overholder færdselsreglerne når man er chauffør for klubben og klubben har intet ansvar for eventuelle overtrædelser.

Husk at ifølge færdselsreglerne skal personer under 135 cm anvende selepude. Vi forventer at passagerer selv medbringer nødvendigt udstyr, da klubben ikke har, og det ikke kan forventes at andre forældre har tilstrækkeligt udstyr til eventuelle specielle behov.

Hvis svømmere og deres forældre selv arrangerer transport til stævner, træning eller andet så blander klubben sig ikke i hvem som kører med hvem, om chaufføren har kørekort eller ej. Klubben anser dette for at være den enkeltes ansvar – selvom målet med transporten er svømning. Det som tæller her, er at klubben IKKE er arrangør af transporten.

Konsekvensen af denne politik er i korte træk at svømmere må selv arrangere kørsel med chauffører som ikke overholder klubbens regler, men klubben må ikke arrangere det. Dvs trænere og ledere må ikke bede en uerfaren chauffør om at tage andre med – endsige at køre selv – for klubben.