Kære forældre til en konkurrencesvømmer i Silkeborg Svømmeklub

Som I ved, har bestyrelsen med ansættelsen af cheftræner Kennet Kjeldsen besluttet at løfte det sportslige niveau i Silkeborg Svømmeklub. Bestyrelsens ambition er, at Silkeborg Svømmeklubs konkurrence-svømmere skal være synlige på nationalt niveau, ligesom svømmere med internationalt potentiale skal kunne udvikle sig helt frem til en naturlig overgang til NTC eller tilsvarende i udlandet.

I bestræbelserne for at nå målet har vi som tidligere skrevet valgt at ændre strukturen og etablere 3 K4-hold. Men struktur gør det ikke alene. Det vigtigste foregår på kanten i den daglige træning. Det er af allerstørste betydning, at det faglige niveau i træningen på alle hold fra K1 til K4 har høj kvalitet.

Vi har allerede et rigtig godt trænerteam, men for at trænerteamets kompetencer løbende udvikles til glæde for svømmerne, og for at sikre sammenhæng og udvikling på alle niveauer, har vi besluttet at styrke personalesiden ved at tilføre ekstra ressourcer til talentudvikling.

Ekstra ressourcer koster penge, og da vi samtidig allerede nu kan se, at vi vil få flere konkurrencesvømmere, betyder det også at klubben vil få flere udgifter til stævner.

Bestyrelsen har derfor besluttet at ændre priserne for deltagelse i stævner.

Fra 1. november 2017 vil udgiften for deltagelse i stævner uden overnatning være 150 kr. pr. stævnedag, mens stævner med overnatning vil være 250 kr. pr. stævnedag. Se i øvrigt nedenstående.

Stævne Kr/stævne
1 dags begynder eller cup stævne (Uden mad) 150
2 dags cup stævne (uden mad og overnatning) 300
3 dags cup stævne (uden mad og overnatning) 450
2 dags cup stævne (med mad og overnatning) 500
3 dags stævne (med mad og overnatning) 750
4 dags stævne (med mad og overnatning) 1.000
5 dags stævne (med mad og overnatning) 1.250
Opstartstur Variabel
Træningslejr uge 42 K1 og K2, træningslejr påske K2 og K3 1.250

For stævner uden overnatning vil der være et tillæg på 50 kr./ svømmer, hvis svømmerne får frokost til stævnet. Tilsvarende vil der for stævner øst for Storebælt vil være et tillæg på 50 kr./svømmer.

Prisen for deltagelse i eventuelle udlandsstævner og træningslejre i udlandet afgøres fra gang til gang.

Træningslejren for K1 og K2 i uge 42 2017 skulle have være i Skive. Desværre er dette ikke muligt og alternativerne er væsentlig dyrere, da vi er sent ude. For stadig at overholde budgettet, er vi derfor nødsaget til at ændre satsen for træningslejre tidligere. Prisen for træningslejren i uge 42 bliver derfor højere end med de gamle stævnesatser.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan ske til Bestyrelsen.
Kontakt næstformand Pia M Johansen: 23 31 28 60 eller pmj@ewe.dk.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Silkeborg Svømmeklub