Cheftræner til Silkeborg Svømmeklub

Silkeborg Svømmeklub søger snarest muligt en cheftræner til klubbens konkurrenceafdeling.

Konkurrenceafdelingen hører til blandt de 20 bedste i Danmark og har i øjeblikket 100 dedikerede konkurrencesvømmere. Cheftræneren har ansvaret for den daglige – og faglige – ledelse af klubbens konkurrenceafdeling, herunder vores talentudvikler og den øvrige trænerstab. Cheftræneren refererer til bestyrelsen i Silkeborg Svømmeklub og samarbejder dagligt med klubbens talentudvikler og breddechef, som begge er fuldtidsansatte.

Vi er i fuld gang med at udvikle klubben, således at svømmerne på de sportslige hold får de nødvendige rammer til at kunne konkurrere på højeste nationale niveau. Vi startede i sommeren 2017 med omstrukturering af K-afdelingen, mere vandtid og bedre faciliteter på landtræningen. Sideløbende udvikler vi den frivillige organisation, der skal støtte op omkring dig som cheftræner og konkurrenceafdelingens aktiviteter. Vi søger en cheftræner, som har lyst, mod, vilje og evne til at indgå i det fortsatte arbejde med at løfte klubbens sportslige niveau yderligere.

Silkeborg Svømmeklub har i de sidste 5 år arbejdet for etablering af et nyt svømmecenter i Silkeborg. Silkeborg byråd har i juni 2018 besluttet at prioritere etablering af et nyt svømmecenter med bl.a. et 50 m bassin. Det forventes at den endelige køreplan afgøres her i efteråret i forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2019.

Cheftrænerens opgaver

 • Som cheftræner har du det ledelsesmæssige ansvar for den daglige drift og sportslige udvikling af konkurrenceafdelingen
 • Du bliver ansvarlig for den daglige træning af konkurrenceafdelingens 1. hold, der pt. tilbydes 8 – 9 ugentlige træningspas
 • Du bliver ansvarlig for udviklingen af de øvrige konkurrencetræneres faglige kompetencer samt for at sikre en rød tråd i træningen på tværs af niveauerne i konkurrenceafdelingen
 • Sammen med vores talentudvikler vil du sikre nødvendig rekruttering af konkurrencesvømmere til samtlige K-hold
 • Du skal støtte op om klubbens sponsoraktiviteter
 • Du skal medvirke til at fortsætte udviklingen af vores positive klubkultur, hvor et stærkt fællesskab støtter op om at den enkelte kan udleve sit fulde sportslige potentiale

Vi søger en cheftræner som

 • Har en relevant svømmefaglig uddannelse og erfaring, der matcher klubbens ambition om at høre til blandt landets bedste målt på sportslige præstationer med samtidig fokus på det hele menneske
 • Formår at se, forstå og motivere den enkelte svømmer sideløbende med hele 1. holdet
 • Kan samarbejde med mange forskellige mennesker – frivillige, ansatte, idrættens organisationer og øvrige samarbejdspartnere, herunder EliteSilkeborg
 • Kan arbejde selvstændigt og er struktureret
 • Har erfaring med implementering og udvikling af koncepter i foreningsverdenen
 • Er initiativrig, men også jordnær. Du evner at følge opgaver til dørs
 • Er udviklingsorienteret med henblik på at skabe resultater
 • Er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt med en anerkendende tilgang
 • Opleves motiverende, udadvendt og imødekommende

Vi kan tilbyde dig

 • Et selvstændigt job, hvor du er en vigtig brik i den fortsatte udvikling af en af Danmarks bedste og mest velfungerende svømmeklubber med en sund og stærk økonomi
 • Ledelsesansvar for en stab af dygtige og dedikerede medarbejdere
 • Et udadvendt job med bred kontaktflade, hvor du selv er med til at forme jobbet
 • Kontorplads i moderne og velfungerende klubhusfaciliteter ved Svømmecenter NordVest
 • En stærk organisation med frivillige, der bakker op om dine initiativer
 • Løn efter kvalifikationer

Løn og ansættelsesvilkår

Jobbet er en fuldtidsstilling. Vi tilbyder en lønpakke svarende til dine kvalifikationer. Arbejdssted i det daglige er Silkeborg Svømmeklubs klubhus v/ Svømmecenter Nordvest samt de øvrige svømmehaller, som anvendes af klubben.

Yderligere information

Ved behov for yderligere information eller spørgsmål til stillingen som cheftræner, er du velkommen til at kontakte formand Pia M Johansen på Tlf. 23 31 28 60.

Ansøgning

Ansøgning med relevant dokumentation sendes pr. mail til kontor@ssk.dk. Ansøgninger behandles løbende og fortroligt, hvorfor du opfordres til at fremsende din ansøgning snarest.

Vi glæder os til at høre fra dig.