2017 har været et spændende år i Silkeborg Svømmeklubs Konkurrenceafdeling. Med Kennets tiltræden som
cheftræner har vi siden maj måned arbejdet på at udvikle rammerne i K-afdelingen, så svømmerne fremover får
mulighed for at præstere og udvikle deres talent bedst muligt.

Udviklingen inden for Svømme-Danmark er gået stærkt de senere år, og der er ingen tvivl om, at vi ikke helt har
formået at være på forkant. Det vil bestyrelsen gerne ændre. På konkurrence-siden har bestyrelsen i samarbejde
med Kennet påbegyndt arbejdet med at udvikle rammerne både på det organisatoriske plan og på det
træningsmæssige.

Vi er i bestyrelsen bevidste om, at resultaterne af sommerens tiltag i form af ny struktur og mere landtræning ikke
nødvendigvis giver afkast i form af præstationer i vandet allerede nu. Derfor er vi særligt glade for, at vi til de netop
overståede danske kortbanemesterskaber allerede kunne se, at svømmerne har løftet deres niveau markant mere
end de klubber, som vi gerne vil sammenligne os med. På samme måde var vi den altdominerende klub ved
Weihnachtsgalla I Braunschweig for et par uger siden. Så vi er allerede godt på vej.

Men der er altid udfordringer. Henover efteråret har vi desværre måttet konstatere, at vi nogle dage ikke længere
har mulighed for at gennemføre landtræning i forbindelse med vandpas på Silkeborg Højskole. Samtidig er vi på alle
K-holdene stadig udfordret på tilstrækkelig vandtid. Der er akut behov for at kunne tilbyde yderligere vandpas i
overensstemmelse med Dansk Svømmeunions anbefalinger i aldersrelateret træningskoncept. Vi har som mål at det
er svømmerens potentiale og ikke de rammer vi stiller til rådighed, der skal være den begrænsende faktor.

De sidste måneder har vi derfor arbejdet på flere fronter med henblik på at forbedre rammerne. De optimale tider
og mængde har vist sig meget svære at få, og der er brug for en positiv indstilling blandt jer forældre, for at det skal
lykkes. På den korte bane skal de nye tiltag ses som et ekstra tilbud for de svømmere, der vil og kan.

Vi er derfor rigtig glade for at fortælle, at vi allerede fra januar 2018 kan øge træningsmængden på alle K-hold. K4-
svømmere tilbydes op til 3 ugentlige vandpas. Tilsvarende vil svømmere på K3 kunne træne 5 gange om ugen, mens
K2 og K1 ligeledes får et ekstra ugentligt vandpas. Der er i langt de fleste tilfælde kun tale om mindre ændringer i de
nuværende træningstider (hvis nogle overhovedet). Samlet set er vi dog stolte af, at det betyder ekstra vandtid for
samtlige hold.

Bestyrelsen håber alle både svømmere og forældre vil tage godt imod de nye muligheder. Vi er stolte af at kunne
iværksætte den nye træningsstruktur allerede fra januar. Men vi er også klar over ændringerne sker med meget kort
varsel, og at det kan give udfordringer i nogle familier. I de tilfælde vil der selvfølgelig altid kunne laves individuelle
aftaler med trænerne.

Afslutningsvis vil bestyrelsen ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Tak til alle jer, der har bidraget til stævner, i
udvalg, og bag kulissen i øvrigt. Vi ser frem til et 2018 med rigtig mange spændende og gode oplevelser for både
svømmere, forældre og andre frivillige. I januar vil der igen være opstartsmøder på alle hold. Vi har klubmesterskab
den 12.-13. januar, hvor vi udover hyggeligt samvær vil kåre klubmestre og fejre svømmernes præstationer i 2017. Vi
håber på at se jer alle der.

 

Rigtig glædelig jul
Silkeborg Svømmeklub
Pia M Johansen                      Kennet Kjeldsen
Næstformand                         Cheftræner