Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 05 april kl 19:00.

Dato:             Tirsdag den 5. april 2022
Tidspunkt:   19.00
Sted:              Generalforsamlingen afholdes i Klubhuset, Nylandsvej 80B.

Program

Kl.19.00 – 19.30 Nyt Svømmecenter ved Fonden for Silkeborg Svømmecenter.
Kl.19.30 – 21.00 Generalforsamling Silkeborg Svømmeklub.

Af hensyn til forplejning (kaffe/frugt/kage) og lokaleindretning, må man gerne tilkendegive sin deltagelse nederst på denne side

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Bestyrelsen aflægger beretning
  4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen jævnfør §5 –
    Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode og to suppleanter for en 1-årig periode.
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Alle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Email: formand (pmj@ewe.dk)

Silkeborg den 14. Marts 2022


Tilkendegivelse af deltagelse, af hensyn til forplejning (kaffe/frugt/kage) og lokaleindretning: