Vi oplever ind imellem nogle af vores trænere og instruktører kommer ind i en dialog med forældre som de hverken er klædt på til eller ønsker at gå ind i. Vores trænere og hjælpetrænere er fra 13 år og op til 20 år.

Dette er uheldigt for såvel trænerteamet og svømmerne. Vi ønsker at undgå at disse konflikter adresseres til trænerteamet fremadrettet.

For at Silkeborg Svømmeklub kan give den bedst mulige håndtering af en konflikt inden den udvikler sig, så ønsker vi fremover at ændre på vores procedurer.

Ved problemstillinger, der kræver en voksen person med ind over, så er det frem over cheftræner Kenneth Kjeldsen, breddechef Maiken Jensen og bestyrelsesmedlem Dennis Egerup I skal rette henvendelse til. De vil herefter vurdere om det er nødvendigt at drøfte problemstillingen i et af klubbens udvalg, for herefter at få løst problemstillingen hurtigst muligt.

I kan kontakte Kenneth Kjeldsen på 42398899, Maiken Jensen på 60797962 eller Dennis Egerup på 25308500.

På bestyrelsens vegne.
Dennis Egerup