Der er nu etableret et informationsteam for konkurrenceafdelingenen, som består af Carsten Kjeldsen, Lars Holstein og Tanja Lyskjær og de har haft deres første møde. Teamet skal hjælpe med at opdatere hjemmesiden bl.a. en kalender, så stævner, sociale arrangementer og andre aktiviteter synliggøres. Det er vigtigt, at hjemmesiden kan afhjælpe spørgsmål samt fortælle ud ad til, hvad klubben har gang i med historier og billeder endnu mere.

Vi håber i vil være med til at hjælpe og bidrage med oplysninger.

På vegne af

Informationsteamet

Kontakt:

Carsten Kjeldsen, cak.ob@velux.com

Lars Holstein, larsholstein@hotmail.com

Tanja Lyskjær, tanja.lyskjaer@gmail.com