Generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 08 april kl 18:30.

Dato:             Torsdag den 8. april 2021
Tidspunkt:   18.30
Sted:              Generalforsamlingen afholdes i Klubhuset, Nylandsvej 80B og online.
                       Vi opfordrer pga. Covid-19 til at deltage online.
                       Link til Team møde – Klik her

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Bestyrelsen aflægger beretning
 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen jævnfør §5
  Der skal vælges følgende:
  Fire bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

  1. Formand Pia Johansen genopstiller
  2. Næsformand Hernik Poulsen- genopstiller
  3. Bestyrelsesmedlem Jens Mikkelsen – genopstiller
  4. Bestyrelsesmedlem Martin Venø – genopstiller

  To suppleanter for en 1-årig periode

  1. Lars Holstien – genopstiller
  2. Jan Kidmose – genopstiller

 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Alle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Email: formand@ssk.dk

Silkeborg den 18. februar 2020