På bestyrelsesmødet den 17. april 2018 konstituerede bestyrelsen sig i de forskellige udvalg. Vi tilstræber, at der i størst mulig udstrækning er to bestyrelsesrepræsentanter i de enkelte udvalg. Derudover er der i fleste udvalg brug for flere. Så har du lyst til at bidrage i udvalgsarbejdet er du velkommen til at kontakte Pia Johansen eller en bestyrelsesrepræsentant for et af udvalgene, så finder vi helt sikkert ud af hvordan du og dine kompetencer kan inddrages.

I den kommende periode består udvalgene af følgende:

Undervisningsudvalg:

Bestyrelsesrepræsentanter: Jens Mikkelsen, Lars Bing

samt Andreas Bastrup Laursen, Alberte Mørch, Tine Mølgaard og Maiken Jensen

 

Ungeudvalg:

Emil Aas Kjær, Jeppe Offenhäuser Smit, Alberte Mørch, Solveig Morre Pedersen og Emma Kobæk

 

K-udvalg:

Bestyrelsesrepræsentanter: Dennis Egrose og Martin Venø

samt Carsten Kjeldsen, Carsten Riisgaard, Ann Gystad, Pia Bock, Kennet Kjeldsen og Runa Dalby

Herunder:

Stævneudvalg: Bestyrelsesrepræsentanter: Lotte Manicus, Jane Gaarsted

samt Ann Gystad, Karina Jespersen, Katrine Fuglsang, Pia Bock og Vesna Glisic

Grodanudvalg: Lars Holstein, Pia Bock, Rikke Lauritsen og Annette Knudsen

Informationsudvalg: Carsten Kjeldsen og Lars Holstein

 

Sponsorudvalg:

Bestyrelsesrepræsentanter: Thomas Frølund, Lars Bing

samt Bjørn Bredahl og Katrine Fuglsang

 

Busudvalg:

Bestyrelsesrepræsentant: Jane Gaardsted

samt Stig Bock

 

Husudvalg:

Bestyrelsesrepræsentant: Thomas Frølund

samt Stig Bock

 

IT-udvalg:

Bestyrelsesrepræsentanter: Jens Mikkelsen, Martin Venø og Sørens Stricker

 

MSV-udvalg:

Bestyrelsesrepræsentanter: Jens Mikkelsen, Pia M Johansen

 

Personaleudvalg:

Bestyrelsesrepræsentanter: Pia M Johansen, Dennis Egrose

 

Økonomiudvalg:

Bestyrelsesrepræsentanter: Pia M Johansen(formand), Thomas Frølund(næstformand)