Silkeborg Svømmeklub indkalder til ekstraordinær Generalforsamling

Dato:             16. juni 2020
Tidspunkt:   18.30
Sted:              Klubhuset, Nylandsvej, 8600 Silkeborg

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Forslag om ændring af vedtægter

På svømmeklubbens ordinære generalforsamling blev det vedtaget at foretage ændringer af vedtægterne. Disse ændringer skal vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som der hermed indkaldes til.


§5

Konstituering og valgperiode: Foreningens bestyrelse består af en formand og 6 medlemmer, der konstituerer sig selv. Alle medlemmer vælges for en min. 3-årig periode således at der hvert år afgår 2, henholdsvis 3 medlemmer. Suppleanter vælges særskilt for en 1-årig periode.

Ændres til

Konstituering og valgperiode: Foreningens bestyrelse består af en formand og 6 medlemmer, der konstituerer sig selv. Alle medlemmer vælges for en 2-årig periode. Suppleanter vælges særskilt for en 1-årig periode.

§7

Regnskab: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab skal stilles til rådighed for foreningens medlemmer 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Revision af foreningens regnskaber foretages af registreret eller statsautoriseret revisor. Foreningens revisor vælges for 1 år af gangen på den ordinære generalforsamling.

Ændres til

Regnskab: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab skal fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Revision af foreningens regnskaber foretages af registreret eller statsautoriseret revisor. Foreningens revisor vælges for 1 år af gangen på den ordinære generalforsamling.