/Forældrehåndbogen
Forældrehåndbogen2017-06-06T20:25:07+00:00

Indholdsfortegnelse –

1. Forord:

2. Holdbeskrivelse:

2,1. Forventninger og arbejdsområder til træning:

3. Den daglige træning

3,1. Mad og drikke inden træning

3,2. Hvad indeholder træningstasken

3,3. Kommunikation

3,4. Dryland

4. Krav til oprykning

5. “Boble” ordning/træning:

6. Stævneinfo

6,1. Stævnetilmeldinger

6,2. Stævnetasken

6,3. Stævnemadpakken

6,4 Holdleders opgaver

7. Klubbens hjemmeside

7,1. Andre vigtige hjemmesider

8. Forældreengagement

9. Arrangementer

9,1. Hyttetur

9,2. Klubdage

9,3. Sponsorstævne

9,4. Klubmesterskab

 


1. Forord:

Denne håndbog er ment som en hjælp hovedsagligt til forældre, som er nye i konkurrenceafdelingen.

Tilbage til indholdsfortegnelsen


2. Holdbeskrivelse:

For en beskrivelse af de enkelte K-hold se “Konkurrenceholdene” på hjemmesiden

2,1. Forventninger ogarbejdsområder til træning:

K5

Vægt på tekniktilegnelse og glæde.

Teknikarbejde i alle fire stilarter, gennem trænerens instruktioner og 25 m distancer. Introduktion til simple balanceøvelser. Introduktion til teknikøvelsesprogressioner. Introduktion til IM. Arbejde med vendinger i alle fire stilarter samt IM. Arbejde med starter i alle fire stilarter. Lege og spil. Træne som en gruppe/et hold, lære banedisciplin. Lære sportens regler. Deltage i mindre stævner så som 5-Kant, klubmesterskaber, interne stævner etc. Lære at komme til tiden til træning og stævne. Introduktion til simple strækøvelser. Introduktion til starttider. Begyndende arbejde med udholdenhed.

K4

Teknik arbejde i alle fire stilarter, gennem trænerens instruktioner og 25 m distancer. Introduktion til simple balanceøvelser. Introduktion til teknikøvelser. Konditions og sprinttræning som forberedelse til det næste niveau. Videreudvikling af IM færdigheder. Arbejde med vendinger i alle fire stilarter samt IM. Arbejde med starter i alle fire stilarter. Arbejde med holdkapstarter. Arbejde med skoddeøvelser. Lege og spil. Introduktion og brug af pace ur. Træne som en gruppe/et hold, lære bane disciplin. Lære sportens regler. Deltage i mindre stævner så som 5-Kant, klubmesterskaber, interne stævner, samt et overnatningsstævne. Lære at komme til tiden til træning og stævne.Introduktion til simple strækøvelser.Lære nødvendigheden af at drikke vand til træning og stævne og medbringe en drikkeflaske. Forebyggende dryland. Introduktion til simpelt svømmeudstyr.

Tilbage til indholdsfortegnelsen


3. Den daglige træning

 

3,1. Mad og drikke inden træning

 • Vi vil gerne understrege vigtigheden af drikkedunken! Den er ekstremt vigtig, da de efterhånden vil skulle træne så mange timer i træk, at de ikke kan undgå at skulle have væske indenbords. Desuden er det ikke alle derfår drukket nok i løbet af skoledagen og det hævner sig til træning, hvor manså går op før tid pga. hovedpine!
 • Det er også rigtig vigtigt, at svømmerne har spist ordentligt i løbet af den skoledag, hvor de efterfølgende skal træne. De skal faktisk have en ekstra mad/müslibar/et ekstra stykke frugt med, som de kan spise når skoledagen er slut, men det er vigtigt, at man har spist det sidste af madpakken senest en halv time inden, de møder til træning.
 • Indholdet fra slikautomaten på Højskolen gælder ikke som en snack før træning. Den må først benyttes bagefter.

 

3,2. Hvad indeholder træningstasken

 • -Svømmebriller. OBS! Dykkermasker/dykkerbriller er ikke det samme som svømmebriller! Spørg træneren, hvis I er tvivl J
 • -En T-shirt (evt. også et par shorts til let opvarmning på land inden vandtræning).
 • -Drikkedunk, som indeholder ½ liter. (Som trænere, siger vores erfaring, at det i den alder kræver lidt øvelse før man er i stand til at få drukket hele flasken undertræning, men det er bare så vigtigt at de drikker en masse!)
 • -badehætte. (Det sidste gælder især for pigerne med langt hår,men drengene må også gerne svømme med dem.)
 • -og selvfølgelig badetøj J Drengene træner ikke i badeshorts, ligesom pigerne skal komme i badedragt og ikke bikini.
 • -Et stykke frugt og en juicebrik kan også være en god idé tilnår træningen er slut.
 • I tilfælde af dryland (gælder navnlig K4)
  Medbring gerne indesko, men det er ikke et must.
  Et ekstra håndklæde, som man kan ligge på inde i hallen/klubhuset under øvelserne.
  Her SKAL man have både shorts og T-shirt med! ….. og efterfølgende går man selvfølgelig i bad fuldt afklædt, så bademesteren bliver ved at være i godt humør J

 

3,3. Kommunikation

 • Vi krydser ikke af på konkurrenceholdene som I er vant til fra undervisningsafdelingen. Det er vigtigt at I melder afbud enten via mail eller sms – snak med træneren på jeres hold om, hvad de foretrækker, samt hvor lang tid før træning, det skal gøres. Det har f.eks. meget at sige for dagens program, hvor mange der kommer.
 • Snak med din træner om, hvordan den daglige kommunikation/kontakt skal forløbe – f.eks. om vedkommende foretrækker hovedsagligt at kommunikere via mail!

 

3,4. Dryland

 • Man bliver ikke stærk af at svømme som sådan, det vil derfor blive mere og mere nødvendigt at styrketræne som supplement til vandtræningen.
 • Dette indføres i første omgang som dryland.
 • Dryland er alm. træning, som styrker kroppen. F.eks.mavebøjninger, armstrækninger mm.
 • Dryland bruges ikke på K5 da vi stadig er lige unge nok.Desuden har vi større fokus på træningen i vandet og det at man overhovedet kansvømme f.eks. 100 meter uden at stoppe.
 • Der vil en gang imellem blive lavet dryland på K5 så de vedlidt om hvad der venter når de rykker op og det bliver en fast del aftræningen

Tilbage til indholdsfortegnelsen


4. Krav til oprykning

Husk, at vi også kigger på hver enkelt svømmer ogtager en subjektiv vurdering, om de kan rykkes op, selvom de måske ikkenødvendigvis kan imødekomme alle kravene.

Se kravene under de enkete K hold på hjemmesiden

Tilbage til indholdsfortegnelsen


5. “Boble” ordning/træning:

“Boble” træning: (oprykning med glidende overgang)

 • Alle k-holdene har forskellige antal træningspas og derforhar vi en boble ordning.
 • Ordningen findes ved oprykning fra k4 til k3, k3 til k2 ogfra k2 til k1.
 • At være bobler betyder at svømmeren i starten blot skal svømme på det nye hold en’ gang om ugen og fortsætte træningen med det “gamle” hold. Efter en periode som boble (ikke fastsat)skifter men således hold. Det gør fx overgang fra k4, der træner to timer i vandet om ugen, til k3, der svømmer 6 timer om ugen + 2timer dryland, nemmere.
 • Der foregår altid en dialog mellem trænerneinden en svømmer bliver taget i betrækning som boble.

Tilbage til indholdsfortegnelsen


6. Stævneinfo

K4 og K5 deltager som udgangspunkt i alle hjemme- og begynderstævner. K4 deltager også i enkelte cupstævner. (Cupstævner er kendetegnet ved at være et stævne, der varer mere end én dag, og som derfor indeholder en overnatning, hvis vi er langt væk hjemmefra.)

Vigtigt! Tag en snak med jeres svømmere om stævnerne. De skal være forberedt på, at de svømmer mod alle der er i deres årgang samt årgangen over eller under deres egen – det skifter hvert år– dette kaldes gruppeinddeling. Man kan sagtens svømme i heat med en, som ikkeer i ens gruppe, da man bygger heatene op efter hvilken tid svømmeren har opnået i den pågældende disciplin.

Et løb er disciplinen. F.eks. 100 fri for damer.

Et løb består af det antal heats som det kræver at alle tilmeldte får svømmet den pågældende disciplin/løb.
Hvis man f.eks. har 18 tilmeldte i 100 fri, vil man afvikle det over 3 heats med 6 svømmere i hvert heat.

Til stævner kan det meget let ske, at svømmeren, der er med, kan blive diskvalificeret for fx tyvstart eller en forkert vending. Det er vigtigt at gøre det klart, at det er noget, der sker. Selv på højt plan og til internationale stævner er der svømmere, der bliver disket til trods for deres erfaringer.

Om forældre skal med til stævner eller ej det er en sag mellem svømmeren og dennes forældre. Det skal siges, at der er gode erfaringer med, at forældrene deltager i stævnet som officiel eller holdleder og på den måde får en god og anderledes oplevelse af at se sin svømmer i vandet. Der kan være lange ventetider til stævner. Det er vigtigt, hvis forældrene er med til stævne, at det ikke hindrer svømmeren i at være social med holdkammeraterne, da dette er en stor del af at være til stævne. Se også stævnehjælp

6,1. Stævnetilmeldinger

Man tilmelder sig gennem sin træner på mail.

Det er altid en god idé at tage en snak med træneren om, hvilke løb der svømmes.

På stævnetilmeldingen står der, hvad der skal medbringes.

OBS! En svømmer kan ikke tilmelde sig holdkapper! Det er trænerne, der sammensætter holdene. I de fleste tilfælde kan man forvente at skulle svømme holdkap.

Se også stævnehjælp

6,2. Stævnetasken

 • Minimum 2 stk. badetøj, så man ikke går rundt i vådt badetøji flere timer.
 • Svømmebriller, gerne et ekstra par.
 • Badehætte, gerne en ekstra.
 • Shorts. Gerne to par.
 • T-shirt. Gerne to stk. så man kan skifte. Vi har klub T-shirts,som kan købes via træneren. Det er den T-shirt, vi helst ser i brug ved stævner.
 • Fodtøj af en art, så man kan have tørre fødder. (Husk at det skal være indesko, men typen er lige meget).
 • Minimum to håndklæder. Evt. vaskeskind, der er lavet af et materiale, som gør at man kan tørre sig med det igen og igen, da det kan vrides tørt.
 • Mad og drikke – se under stævnemadpakke.
 • Medbring evt. et spil, som man kan hygge sig med sammen medsine holdkammerater imellem løbene. Det er dog vigtigt, at man ikke har medbragt noget, som kan være skyld i, at man sidder isoleret (f.eks. en bog, Ipod etc.), da en vigtig del af stævneoplevelsen er sammenholdet og samværet med holdkammeraterne.
 • Evt. en klubdragt, hvis man har en sådan.
 • Rekordbog. Når man begynder at svømme stævner, er det sjovt at holde styr på sine tider, så man kan følge med i sin egen udvikling og se, om man har slået sin egen rekord.
 • Sovegrej er kun nødvendigt ved stævner, hvos der skal overnattes. Hvis vi skal til et sådant vil det stå på sedlen at de skal huskesovepose, luftmadras mm.

 

6,3. Stævnemadpakken

Madpakker er altid nødvendige, da vi aldrig bliver bespist ved stævnerne med mindre vi overnatter. Spørg derfor svømmerne hvad de foretrækker, (pasta, grovboller, rugbrød osv.), men husk at det skal være ordentligt brændstof. Slik skal derfor først spises når stævnet er slut. Det er bedre med rosiner, frugt, gulerodsstave e.l. understævnet. Så længe svømmerne er så små (K4 + K5) er det bare vigtigt, at de fåren masse væske, så om de drikker vand, saftevand eller juice er ligegyldigt, men sodavand må de først få, når stævnet er slut.

Opskrift: Restitutionsboller med ekstra protein

Tilbage til indholdsfortegnelsen

6,4. Holdlederens opgaver

At være holdleder er en hyggelig opgave som bestemt ikke er raketvidenskab. Det kræver ingen kendskab til svømning, men pas på, man bliver grebet af stemningen, og får lyst til at være med igen!

Liste over holdlederopgaver ved korte én-dags stævner:

 • Mød i god tid før afgang (ca. 15 min.)
 • Tjek at svømmerne er der, både ud og hjem
 • Opkræv stævnegebyr ved afgang og aflever pengene på kontoret
 • Koordinere kørsel på dagen, sørge for at der er plads til alle og have styr på hjemtur
 • Vis ”omsorg”
 • Notér tider efter aftale med træneren
 • INGEN stævnemadkasse med forplejning – svømmerne medbringer selv!!!

Liste over holdlederopgaver ved overnatningstævner, mesterskabsstævner og stævner af en hel dags varighed:

 • Mød i god tid før afgang (ca. 15 min.)
 • Tjek at alle svømmerne er der, både ud og hjem
 • Opkræv stævnegebyr ved afgang og aflever pengene på kontoret
 • Koordiner kørsel på dagen – sørge for at der er plads til alle!
 • Vis ”omsorg”
 • Notér tider efter aftale med træneren
 • Deltag i holdledermøde og kommunikere information videre
 • Aflevér holdkapkort, evt. afmeldinger iflg. aftale med træneren (træneren udfylder holdkapkortene)
 • Udlevér madbilletter
 • Tjek overnatningslokale, oprydning
 • Køb forplejning til brug under stævnet (se nedenfor)

VIGTIGT!

 • Stævnemadkassen er et supplement til hovedmåltiderne, det er ikke meningen at svømmerne skal spise sig mætte i frugt mm.
  Går der ”ædegilde” i den, må svømmerne have en henstilling om at holde igen.
 • Vær prisbevist om indkøbene, vi køber ikke økologi, men samtidig skal det være frugt og grønt at en fin kvalitet
  Der er 10 kr./svømmer/dag til rådighed til indkøb til stævnemadkassen
  Sørg for at have hjemmebagte boller og knækbrød med fra forældre
 • Udfyld et udgiftsbilag og aflever dette samt kvitteringer til Pia Bock på kontoret
 • Kørsel i egen bil:
  Start op med fuld tank og tank op igen så snart i er hjemme fra stævnet.
  Kvitteringen afleveres til Pia Bock på kontoret kontor@ssk.dk sammen med kontonummer og pengene overføres.

Forslag til Stævne-madkassens indhold – tjek beholdning i depot, evt. rester fra sidste stævne!
I depotet i klubhuset står opbevaringskasser til holdlederen (aftal med en fra stævneudvalget eller træner om at få låst op til depotet):

Store plastikkasser med låg
Mindre plastkasser med sorte bokse
Urtekniv, Skrællekniv, Skærebræt – findes i køkkenet!

Frugt og grønt, alt efter årstid!
Gulerødder,Æbler, Pære, Bananer, Appelsiner
Klargøres under stævnet i små portioner, så det er frisk hele tiden!

Rosiner, mandler, nødder, abrikoser
Grove Marie-kiks
Grovboller / Knækbrød, evt. hjemmebagt
Honning / Nutella (alternativt billigt produkt) / Pålægchokolade

Godt at ha’ med
Skrællekniv
Urtekniv
Skærekniv
Smørrekniv
Tyndt skærebræt
Servietter / køkkenrulle
Affaldsposer
Karklud
Viskestykke

Hvis der er spørgsmål så kontakt Stævneudvalget – vi svarer gerne på ALT


7. Klubbens hjemmeside

hjemmesiden under konkurrence finder i de ting der er vigtigt specielt for k-afdelingen i Silkeborg Svømmeklub. Her kan I bl.a. gå ind og finde hvert enkelt k-hold og finde målsætningen og arbejdsområderne, som det forventes af os trænere vi når igennem i løbet af en sæson.

 

7,1. Andre vigtige hjemmesider

En anden vigtig hjemmeside er http://www.octoopen.dk/  Her kan man finde svømmerens bedste tider og samtidig få et overblik over hvad årgangens bedste tid er. (det skal lige siges at man ikke skal gå i panik når man ser årgangens bedste, nogle gange er der enkelte stortalenter der har nogle skrammende rekorder)

Hjemmesiden http://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/ er dansk svømmeunions hjemmeside. Her finder man bl.a. nåletiderne: http://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Kravtider/Naaletider Nålene fungerer som en belønning for enbestemt tid man opnår på en bestemt disciplin. Disse tider fastsættes afforbundet, og det er noget svømmerne vil gå meget op i efterhånden som debliver ældre. Her findes selvfølgelige også ranglister og en kalender for dedanske mesterskaber som også afholdes for små, som store svømmere. (her stilleset tidskrav til svømmeren)

http://www.livetiming.dk/ er en hjemmeside hvor du kan følge med direkte til stævner hjemmefra dincomputer. Det kræver dog at stævnet har såkaldte el-plader på bassinkanten. Disse el-plader bliver brugt ved større stævner fx vores eget Swim Cup og med sikkerhed ved mesterskaber. El-pladen er en plade der sidder i hver ende afbassinet og kan således registrere når svømmeren vender ved kanten, det er denne reaktion men således kan følge fra computeren.

Tilbage til indholdsfortegnelsen


8. Forældreengagement

Forældrene er uundværlige hjælpere. Så det er meget vigtigt,at I læser de følgende punkter, så vi kan få flere på banen og hjælpe med tilat få alle enderne til at nå sammen.

 • Stævneudvalget består af forældre ogdet er dem, der arrangerer hvor mange officials osv. Vi skal have med tildiverse stævner. Det er også dem du modtager en mail fra, hvis der manglerhjælpere til et stævne. Kontakt Stævneudvalget,hvis du vil være med.
 • Officials er dem, der hjælper med at få stævnet til at fungere. Det er dem, der tager tider og fungerer som diverse dommere (der er en del i svømning). Uden dem er der ingen stævner! Vi kan aldrig få for mange officials i klubben, så hvis I har lyst og mod til attage fx. tidtagerkurset, som er det første i rækken og i øvrigt dem, vi altid mangler, er I meget velkomne til at skrive en mail til jeres træner. OBS! Vi kan afholde tidtagerkursus her i klubhuset. Der skal være 18 deltagere. Det plejer at være en aften, og det tager ca. 3-4 timer.
 • Forældrekørsel. Nogle gange er alle klubbens hold til stævner den samme weekend, og i disse tilfælde har vi brug for forældre til at transportere svømmerne. Hvis det sker, kommer der en mail fra stævneudvalget, som arrangerer kørslen.

Selvfølgelig vil vi også gerne se jer som hjælpere ved nogleaf de andre arrangementer, som klubben holder – se næste afsnit.

Tilbage til indholdsfortegnelsen


9. Arrangementer

I Silkeborg Svømmeklub lægger vi vægt på, at der skal væreet godt socialt sammenhold også på tværs af holdene. Der bliver derfor arrangeret mange forskellige sociale indslag i løbet af sæsonen. Det plejer at være en stor succes og alle, både svømmere og trænere, nyder det.

9,1. Hyttetur

Hytteturen er en årlig event, der finder sted i august måned som en opstart til svømmesæsonen. Det varer en weekend (som regel den første efter skolestart). Hytten, der varierer fra år til år, ligger altid i cykelafstand fra klubhuset. Al bagage transporteres i klubbens bus af vores madmødere/madfædre, mens svømmere og trænere får sig en hyggelig cykeltur både ud og hjem. Dette er et af de rigtig gode og vigtige arrangementer, når det kommer til at ryste svømmerne sammen på tværs af hold og alder, hvorfor det faktisk er rigtig vigtigt at deltage! På hytteturen leger og spiller vi. Vi er sent oppe og bager snobrød og har natløb. Der hygges igennem, inden vi igen for alvor tager fat på den hårde træning.

9,2. Klubdage

Klubdage foregår hjemme i svømmehallerne og/eller klubhuset og finder ofte sted en lørdag eller søndag eftermiddag. Klubdagene består af alt fra vores årlige julehyggedag (med pakkeleg og æbleskiver) til sjov i vandet.

9,3. Sponsorstævne

Sponsorsvøm afholdes hver sæson, og alle holdene i konkurrenceafdelingen deltager.

Arrangementet går ud på, at svømmerne skal svømme så langt som de kan på 60min. Sponsoraterne kan derfor være at give et beløb pr. meter som svømmeren svømmer eller betale et fast beløb.

Vi gør det for at svømme penge ind, så det ikke kun skal være op til undervisningsafdelingen at finansiere klubben, da det er K-holdene som sluger flest penge.

Sponsorpengene bruges bl.a. som tilskud til stævnegebyrer ogtræningslejre, så beløbet I som forældre skal betale bliver mindre end, hvis Iselv skulle betale hele gildet hver gang. Dertil kommer alm. vedligeholdelse af f.eks. klubhus og busser etc.

Svømmerne får selv 20 % af de penge, som de skaffer og de udbetales ved et privat arrangement i Sportigan sidst i november, hvor butikken samtidig har sat priserne ned med 20% (undtagen skiudstyr og Garmin-udstyr).

Svømmerne får et brev med hjem hvor der står at det nu er tid til sponsor svøm igen, dertil hører en liste, hvorpå man kan skrive navnene oppå de virksomheder, man kunne tænke sig at bede om et sponsorat. Klubben ser pålisterne og udfærdiger en liste til hver enkelt svømmer og derfor modtagersvømmerne igen en kuvert med en liste over hvem de må besøge og med tilhørende kontrakter. Det er således ikke sikkert, at man får lov at besøge alle dem der stod på ens ønskeliste. Grunden til, at vi gør det på denne måde, er at vi vil sikre os, at der ikke er nogen som bliver overrendt af svømmere der alle vil sponseres.

Private sponsorater er også velkomne, mange svømmere bliver sponsoreret af familiemedlemmer fx mormor og morfar

Svømmerne må meget gerne deltage i arrangementet selvom deikke har nogen sponsor. Det er en god udfordring at svømme alt hvad man kan på60min og det giver god selvtillid til svømmerne.

 

9,4. Klubmesterskab

Ved klubmesterskabet konkurrerer vi udelukkende internt. Stævnet ligger altid i begyndelsen af januar og forløber over fredag aften samt lørdag. Her kåres en klubmester i hver disciplin inden for hver gruppe. Herudover kåres der en samlet klubmester for herrer og damer inden for hver gruppe. Klubmesteren er den, der har svømmet bedst i alle sine løb. (ved tilmelding vil det fremgå, hvilke krav svømmeren skal opfylde for at kunne blive klubmester. Vær endelig ikke bange for at kontakte træneren, da det kan forekomme en smule indviklet.)

Her er forældreopbakningen ekstra vigtig, da vi jo selv skal dække alle officialsposter.Derudover er der brug for forældre til hjælp i klubhuset med at arrangere borde, stole og mad, da stævnet altid afsluttes lørdag aften med en hyggelig spisning. Her kåres også de samlede klubmestre, og der deles pokaler og nåle ud. For svømmerne er det helt klart et af årets højdepunkter.