Forældrehåndbogen

Denne håndbog har til hensigt at hjælpe forældre til børn, der er tilmeldt svømmeskolen. Her kan I få svar på mange af de spørgsmål, I måtte have vedrørende svømmeundervisning. I vil samtidig få et indblik i hvordan klubben og instruktørerne ser svømmesporten.

Afvaskning og hygiejne

 • Inden svømmebadet benyttes skal der foretages en grundig afvaskning af hele kroppen med sæbe. Håret skal enten skylles, eller der skal bruges badehætte. Undladelse medfører bortvisning.
 • Efter toiletbesøg vasker man sig naturligvis på ny.  –> Vi henviser til skiltene i omklædningsrummene.
 • Svømmere med åbne sår og smitsomme sygdomme har ingen adgang til bassinet. Er man i tvivl kontakt da den vagthavende livredder på stedet.

Omklædningsrummet

 • Børn på 6 år og derover klæder om sammen med eget køn.
 • Det forventes at børn over 7 år kan klæde om selv. Har barnet et behov for ekstra hjælp, kan klubben kontaktes via kontor@ssk.dk i forhold til at lave en aftale om at en voksen/forælder kan gå med barnet i omklædningsrummet.
 • Ejendele og værdigenstande m.m. opbevares på eget ansvar.

Regler i svømmehallen

 • Der må ikke løbes.
 • Man må ikke skubbe andre i vandet.
 • Der må ikke springes på hovedet i det lille bassin eller i den lave ende af det store bassin.
 • Ingen må gå i vandet før instruktøren på det pågældende hold har givet lov.
 • Mad skal indtages i svømmehallens cafeteria. Tyggegummi og lignende er især forbudt og navnlig i vandet.
 • Sæt takser ved væggen men hold ristene fri.

Hvorfor gå til babysvømning?

Efter at have ligger i vand i 9 måneder, er babysvømning, i det 33 grader varme vand, en god oplevelse og giver samme følelse af tryghed for barnet, som under graviditeten.

Samtidig er babysvømning..

 • En god og aktiv måde at være sammen med sit barn på
 • Svømning styrker barnets motoriske, psykiske og sociale udvikling
 • Svømning lærer barnet selvlivredning, fra de er helt små
 • Det giver barnet tryghed og glæde ved vand

Hvornår kan man starte til svømning?

I kan starte i Silkeborg Svømmeklub når jeres barn er ca. 2 mdr. gammelt. Mor må gå i vandet efter hun er blevet clearet ved egen læge.

Vandtemperatur og Bassin

 • Al babysvømning i Silkeborg Svømmeklub foregår på Svømmecenter Nordvest
 • Bassinet er 33 grader varmt.
 • Bassinet er ca. 12,5m x 15,0m med en dybde på 1,5m. Bassinet er endvidere forsynet med en gang-rampe.

Omklædning

På Svømmecenter Nordvest finder man omklædningen ved at gå igennem cafeteriet til højre.

Når I ankommer første gang, går både barn og voksen ind og klæder om, og herefter ind til varmvands-bassinet. Ved siden af bassinet er en bænk ved væggen, som I kan sidde på indtil det er jeres holds tur.

 

Vi er af den overbevisning, at “barnet er boss’en”. Det betyder, at det er barnets behov og velbefindende, der skal prioriteres højest.

Det er ligeledes vigtigt for os, at børn og voksne hygger sig og har det rart under svømningen. Forældre er deres egne børn nærmest, og er dermed de bedste læremestre. Instruktørerne på holdene har funktion som vejledere, idégivere og koordinatorer.

Hvad kan der forventes af svømningen?

Barnet er fysisk og psykisk ikke i stand til at lære ‘rigtige’ svømmestilarter før 6-7 års alderen.

De små har mulighed for at få udviklet deres lege og bevægelsesmuligheder, så som at hoppe i fra kant eller måtte, dykke og svømme under vandet samt meget mere.

Hvis I vil vide mere om det egentlige undervisningsforløb, kan I lære mere under beskrivelsen for de enkelte hold eller henvende jer til instruktøren.

Har I yderligere spørgsmål, kan I rette henvendelse til breddechefen på kontor@ssk.dk

SÆSON 20/21: Vi holder forælder-fri svømmehal. På grund af corona-restriktionerne er vi nødt til at bede alle forældre og ledsagere om at blive ude af svømmehallen.

Forældre, der deltager på svømmehold i vandet med børn, er undtaget. Der må deltage 1 forælder med 1 barn.

Har barnet/svømmeren et behov for at have en ledsager/voksen/forælder med i hallen f.eks. pga. epilepsi, angst, utryghed osv. kan der i særlige tilfælde laves en særskilt aftale med kontoret om en ordning. Kontakt kontor@ssk.dk.

Børn på Haletudse og Reje må følges ind til bassinet af en voksen, som forlader hallen, når instruktøren har samlet børnene. Børnene kan afhentes i den lange gang mellem omklædningsrum og svømmehal efterfølgende. En hjælpeinstruktør vil følge børnene ud af svømmehallen.

———————————————

Det er helt i orden, at I som forældre er med i svømmehallen. Vi har stor forståelse for, at det er rart at kunne holde øje med sit barn under undervisningen. Naturligt ønsker forældre kun sit barn det bedste og det kan derfor være fristende at hjælpe til imens undervisningen står på. I skal dog huske, at det ikke altid er lige godt for jeres barns undervisning.

Børn kan let lade sig distrahere, og især hvis far eller mor sidder på kanten og kommenterer på sit barns svømning. Det kan samtidig være svært for barnet at koncentrere sig om, hvad instruktøren siger, og virke distraherende på undervisningen.

Har I spørgsmål til undervisningen, må I gerne henvende jer til instruktøren efter undervisningen. Ellers kan I rette jeres spørgsmål til breddechefen på mail: kontor@ssk.dk.

Vi anbefaler, at børnene svømmer med svømmebriller (ikke dykkerbriller), dvs. et par briller der kun dækker øjnene og ikke næsen. Brillerne hjælper børnene i vandtilvænningen og de har større mulighed for at orientere sig under vandet.

Tætsiddende badebukser/badedragt kan ligeledes anbefales, da det giver større bevægelsesfrihed og mindre vandmodstand, hvilket resulterer i, at børnene skal bruge færre kræfter på at bevæge sig.

Et håndklæde til at slå om barnet på vej ind i svømmehallen efter badning i bruserum, så barnet ikke fryser og bliver kold inden undervisning.

Elastik og eventuelt badehætte ved langt hår, da håret ellers kan genere barnets undervisning.

I Silkeborg Svømmeklub vil vi gerne sikre alle vores svømmere de bedst mulige omstændigheder, og i den forbindelse er vi opmærksomme på at ikke alle svømmere kan inddeles efter deres alder.

Vi vil dog opfordre til at svømmerne tilmeldes, så deres alder, ved tilmelding, passer med aldersgrupperne – med mindre, man i forvejen har været i dialog med enten en instruktør fra klubben eller vores kontor.

Ved endt sæson vurderer instruktøren alle svømmerne. Alle svømmere vil få en seddel med hjem fra svømmeundervisning, hvor instruktøren har skrevet hvilket hold barnet anbefales at fortsætte på. Det er jeres/forældrenes eget ansvar at holde jer opdateret ift. eventuel flytning af hold. Hver sæson skal barnet tilmeldes på ny.

Instruktørens anbefaling er baseret både på barnets evner og en vurdering af, på hvilket hold barnet vil passe ind på. Alle instruktører tilstræber altid at have fingeren på pulsen hvad angår den enkelte svømmers udvikling, men da alle klubbens instruktører underviser mange forskellige hold, kan det være svært at få talt med alle forældre, med mindre I selv henvender jer løbende. Tal derfor med barnets instruktør, hvis I ønsker en vurdering af jeres barns evner og generelle niveau.

Man skal undgå brugen af svømmevinger til børn. Vinger fylder nemlig det meste af armene, hvilket resulterer i, at barnet ikke kan bruge armene som fremdrift og derved hæmmer vingerne barnets svømmeudvikling. Vinger begrænser ligeledes barnets udvikling af balancen og koordinering i vandet, hvilket er utrolig vigtigt for, at de får et veludviklet kropskendskab i vandet. Når balancen ændres pga. af vinger, får barnet en forkert stilling i vandet (lodret frem for vandret), og er dermed mere passive i vandet.

Ved brug af vinger får barnet et andet grundlag for at udvikle deres balance, og dermed forsvinder fornemmelse for fremdrift og egen opdrift af kroppen i vand. Barnet får den opfattelse, at det er naturligt at have hovedet over vandet, og at det ikke er nødvendig at bevæge sig. Barnet vil derfor ikke lære at rotere rundt i vandet og skabe frie luftveje, hvis heldet er ude. Uden frie luftveje sker der drukneulykker.

Det er korrekt, at vingerne holder barnet oppe, men det er en falsk tryghed. Hvis barnet har vænnet sig til at benytte vinger, som holder ham oppe, kan der lettere opstå drukneulykker. Hvis barnet ved et uheld falder i vandet, vil han ikke naturligt bevæge sig og søge op mod vandoverfladen, men passivt vente på, at blive trukket op til overfladen – hvilket ikke sker ad sig selv.

Uden brug af vinger har barnet mulighed for at lege med sine bevægelser i vandet og herved opnå større kropsbevidsthed, bedre koordinering i vandet samt udvikle sin balance, så barnet er rustet til at klare vandets udfordringer på godt og ondt. Barnet skal have en fornemmelse af egne samt vandets muligheder og begrænsninger, for at blive tryg ved vandet og for at kunne håndtere det at svømme. At bruge vinger giver altså falsk tryghed, og barnet vil ikke opnå respekt for vandet, hvilket kan have store konsekvenser.

Hvad skal jeg gøre hvis mit barn allerede bruger vinger?

 • Snak med jeres barn, og fortæl at det nu er tid til at svømme uden vinger.
 • Snak med barnets instruktør, da han/hun vil kunne give råd for alternativer og kunne hjælpe til i undervisningen. Instruktørerne kan forskellige teknikker til, hvordan du lærer dit barn at svømme uden opdriftsmidler.
 • Tag selv i svømmehallen når der er offentlig åben og leg med dit barn – uden vinger.
 • Køb et par svømmebriller, så det bliver nemmere for barnet at få hovedet under vandet.
 • Har jeres barn svært ved at komme af med vingerne, kan det være en fordel at benytte sig af aquaorme (de lange slanger i forskellige farver). Spørg jeres instruktør hvis I er i tvivl.

Det optimale for en sund svømmeudvikling er ingen brug af opdriftsmidler, (her indgår også oppustelige ting og badetøj med indbygget opdrift), men kendskab til aquaorme, svømmebriller, små plader og ikke mindst råd og vejledning fra instruktørerne om svømmeteknikker og støttegreb.

Vandet i varmtvandsbassinet er ca. 33 grader varmt, hvilket betyder at eventuelle bakterier vil have gunstige forhold. Derfor er det utrolig vigtigt, at man vasker sig selv og sit barn grundigt både før og efter svømning.

Følgende bedes overholdt

 • Grundig afvaskning af jer selv og jeres barn (Jf. de opslåede skilte). (Råd: Vask jer selv først, så babyen ikke kommer til at fryse)
 • Håret skal være vådt inden man går i bassinet, ellers skal der bruges badehætte.
 • Alle former for make-up er forbudt(Også selvom hovedet ikke kommer under vandet).
 • Alle former for smykker er forbudt.
 • Alle former for mad herunder også tyggegummi er ligeledes forbudt.
 • Armspray og lignende må ikke finde sted i omklædningsrummet så længe der er babysvømning.
 • Babyer og småbørn skal være iført badetøj, blebukser og lignende. (De må altså ikke bære ble!)

Gode råd

 • Et par skridsikre strømper kan være en fordel for børn som kan gå.
 • Efter svømning, er det godt at vaske klorvandet af jeres barn. Undgå sæbe, da det kun udtørrer barnets hud.
 • En god ide vil være at  smøre babyen/barnet ind i uparfumeret lotion.
 • Babyer må ikke komme i sauna der er over 37 grader varmt (babyer kan ikke svede, og derfor få varmechok)
 • Det er en god idé, at give jeres baby en tår mælk/vand efter svømning.
 • Når jeres baby kan tygge er det godt med en kiks efter svømning. Det suger eventuelt slugt vand og forebygger mavekneb og diarre.
 • Det er tilrådeligt (uanset vejret) at give jeres barn hue på efter svømning, for at undgå mellemørebetændelse og forkølelse.