Holdtype: Swim Team Ung

Aldersgruppe: 14-19 år (Vejledende)

Sted: Svømmecenter Nordvest. Svømmerne har ca. et halvt bassin, hvor de typisk vil svømme på 25 meter baner.

Forudsætninger: Svømmerne skal kunne begå sig fortroligt i vand uden hjælpemidler. Vi anbefaler man kan svømme 100 m. uden pause.

Holdbeskrivelse

Swim Team Ung svømmer 2 gange 1 time om ugen. Inden hver træning vil der være en 1/2 times landtræning i klublokalet på Nordvest.

Holdet henvender sig til en bred gruppe idet der både kan komme deltagere, der har fravalgt konkurrencesvømning og deltagere, der kun har sparsomme svømmefærdigheder. Undervisningen vil ofte bestå af regulær svømning med indøvelse af diverse teknikker. Endvidere stifter svømmerne bekendtskab med svømmeprogrammer, som bliver forklaret af instruktøren. Undervisningen vil også være præget af boldspil, spring og sjove/anderledes vandaktiviteter, men har man ønske om blot at tonse derud af, er det også en mulighed. Har svømmerne selv ønsker, er der mulighed for at dette kan blive implementeret i undervisningen. Instruktøren tager en snak med svømmerne den første undervisningsgang omkring forventninger til det at være på Swim Team Ung.

Undervisningen er individualiseret så meget, at alle deltagere kan udvikle sig ud fra de forudsætninger, som de kommer med.

Hver sæson køres der et forløb, hvor deltagerne får lov til at arbejde med selvvalgt fokus under vejledning fra træner.

Målsætning

 • De skal beherske crawl, således at denne kan svømmes med korrekt vejrtrækning og god rytme over lange distancer.
 • De skal kunne beherske brystsvømning således at stilarten kan svømmes med en rimelig hastighed og tilpas bevægelsesøkonomisk. Der eksperimenteres også med bølgebryst.
 • De skal kunne svømme rygcrawl med god teknik, således at stilarten kan anvendes over kortere/mellemlange distancer.
 • De skal kunne svømme fly over kortere distancer med god rytme og bølgebevægelse.
 • Der arbejdes med startspring og vendinger i alle stilarter inkl. medley. Disse skal svømmerne på sigt beherske. Derudover arbejdes der også med Stream Line og Pullout.
 • Svømmerne skal have forståelse for medley og være fortrolig med at svømme dette.
 • Der laves sjove og alternative aktiviteter, såsom boldspil, livredning, synkrosvømning og lignende. Fordelingen på aktiviteter tilstræbes: 75 % reel svømning og 25 % andre aktiviteter.
 • Fokus på det sociale. F.eks. ved rystesammenlege i starten af sæsonen og sociale arrangementer i løbet af året.
 • Dryland: Arbejde videre med grundøvelser + fokus på træning af coremuskulaturen. Afprøvning af forskellige former for træning og udstyr (f.eks. medicinbolde, cirkeltræning osv.). Derudover arbejdes der også med rytme, koordination, motorik og smidighed.
 • Kommunikation via facebook og mail/sms. Der tilstræbes høj træningsmoral og det forventes derfor at svømmerne melder afbud til træning, hvis de ikke kan komme.
 • Deltagelse i forskellige små stævner. Eksempler på sådanne stævner kan være: Interne stævner, deltagelse i DGI Challenge Network og klubmesterskaberne.
 • De skal kunne svømme efter program og kende til banekultur. De skal selv kunne sætte i og rydde op efter træning. Herunder tilstræbes også en god træningsdisciplin.
 • Svømmerne skal deltage i planlægning af træning f.eks. ved udarbejdelse af egne serier/programmer eller selvvalgt forløb.

Yderligere kommentar

Alle svømmere på holdet for tilbud omkring interne svømmestævner i Silkeborg Svømmeklub. Det anbefales at svømmere med langt hår bruger badehætte, og at alle benytter sig af svømmebriller.

Tilmelding