Sponsorstævne 2019

Så er det igen tid til Silkeborg Svømmeklub og Silkeborg Svømmeklubs Støtteforenings årlige sponsorstævne. Det sker lørdag den 23. marts 2019. Det foregår på Svømmecenter Nordvest, om eftermiddagen fra kl. 12:00 -16:30.

Nærmere program følger senere

Formål:

I forbindelse med at Silkeborg snart får et nyt svømmecenter og dertil nye klubfaciliter, vil sponsormidlerne i år gå til etablering og indretning af nye klubfaciliteter

Hvordan finder jeg nogle sponsorer:

Både familie, venner og firmaer kan være sponsorer. Kun fantasien sætter grænser.
Nedenstående links kan bruges til at finde mulige virksomheder i dit nær område.

https://www.google.com/maps
I googlemaps menuen søg nu efter virksomheder
De virksomheder som findes i dit lokal område vises nu på skærmen:

https://datacvr.virk.dk
Dette site giver dig mulighed for at søge på alle virksomheder på en bestemt adresse samt mulighed for export til Excel:
1) Angiv først adressen (typisk vejnavnet) du ønsker at søge virksomheder fra:
2) Angiv herefter søgetypen til Virksomheder
Se nedenstående:

3) De fundne virksomheder kan nu eksporteres ved at trykke på knappen ‘Download søgeresultat’. Lige til at paste ind i regnearket til klubben.

Hvis du bruger en Mac computer og Numbers:

Har du ikke Excel på din Mac og bruger det indbyggede Numbers program, skal du huske at eksportere til Excel vha. nedenstående:

Hvordan fordeles de indsamlede penge?

Ved stævnet, som har deltagelse af alle K-svømmere, konkurreres der om at svømme den længste distance på en time.

Forud for stævnet har svømmerne tegner sponsorkontrakter med erhvervsdrivende og andre, som på denne måde ønsker at støtte klubbens konkurrencesvømmere.

Silkeborg Svømmeklubs bestyrelse har besluttet at de indsvømmede beløb anvendes på følgende måde:

Generelt gælder:
20 % af det beløb, som svømmes ind ved sponsorstævnet tilfalder den svømmer, som har indgået sponsoraftalen på vegne af Silkeborg Svømmeklub.
Det resterende beløb (80%) tilfalder Silkeborg Svømmeklubs Støtteforening og anvendes til formål, som er i overensstemmelse med klubbens formål og vision.

For de ældste svømmere gælder:
De svømmere der får tilbud deltagelse i den årlige udlands-træningslejr, får 80% af det sponsorerede beløb som er under 10.000 kr. tilsidesat på en lukket sponsorkonto.
Beløbet (max. 8.000) er fastlåst til anvendes som hel eller delvis betaling af næste års udlands-træningslejr.
Har svømmeren indsamlet beløb over 10.000 kr. får svømmeren udbetalt 20% af dette. Den resterende del af beløbet tilfalder Silkeborg Svømmeklubs Støtteforening og anvendes til formål, som er i overensstemmelse med klubbens formål og vision