Holdbeskrivelser:

K5 – Forventninger ogarbejdsområder:

Vægt på tekniktilegnelse og glæde.

 1. Teknik arbejde i alle fire stilarter, gennem trænerens instruktioner og 25 m distancer.
 2. Introduktion til simple balanceøvelser.
 3. Introduktion til teknikøvelsesprogressioner.
 4. Introduktion til IM.
 5. Arbejde med vendinger i alle fire stilarter samt IM.
 6. Arbejde med starter i alle fire stilarter.
 7. Lege og spil.
 8. Træne som en gruppe/et hold, lære bane disciplin.
 9. Lære sportens regler.
 10. Deltage i mindre stævner så som 5-Kant, klubmesterskaber, interne stævner etc.
 11. Lære at komme til tiden til træning og stævne.
 12.  Introduktion til simple strækøvelser.
 13. Introduktion til starttider.
 14. Begyndende arbejde med udholdenhed.

Minimumskrav for at komme i betragtning til at flytte fra K5 til K4

Svømmeren skal tilfredsstillende kunne følgende:

 • 400 crawl med korrekt vejrtrækning + saltovendinger.
 • 100 ryg.
 • 100 bryst.
 • 100 IM med vendinger.
 • Afsæt fra kanten og efterfølgende glid/streamline på mave og ryggen.
 • Fuldføre 5 m delfin bevægelse under vand efter afsæt fra kanten, på maven og på ryggen
 • Et startspring.
 • Have deltaget i mindst 2 stævner
 • Korrekt afslutning i alle 4 stilarter.
 • Som udgangspunkt være yngre end 11 år.
 • Yderligere indgår subjektive kriterier og hensyn.

K4 Forventninger ogarbejdsområder:

I vand:

 1. Teknikarbejde i alle fire stilarter, gennem trænerens instruktioner og 25 m distancer.
 2. Introduktion til simple balanceøvelser.
 3. Introduktion til teknikøvelser.
 4. Konditions- og sprinttræning som forberedelse til det næste niveau.
 5. Videreudvikling af IM færdigheder.
 6. Arbejde med vendinger i alle fire stilarter samt IM.
 7. Arbejde med starter i alle fire stilarter.
 8. Arbejde med holdkapstarter.
 9. Arbejde med skoddeøvelser.
 10. Lege og spil.
 11. Introduktion og brug af paceur.
 12. Træne som en gruppe/et hold, lære banedisciplin.
 13. Lære sportens regler.
 14. Deltage i mindre stævner såsom Midt Øst Cup, klubmesterskaber, interne stævner samt et overnatningsstævne.
 15. Lære at komme til tiden til træning og stævne.
 16. Introduktion til simple strækøvelser.
 17. Lære nødvendigheden af at drikke vand til træning og stævne samt medbringe en drikkeflaske.
 18. Forebyggende dryland.
 19. Introduktion til simpelt svømmeudstyr.

Påland/dryland:

Primære mål for landtræning:

 1. Lære hvad corespænding er og have fokus på det i landtræningen.
 2. Indlære den ” gode holdning ”. Oppefra og ned er det skuldre og nakke på linje med kroppens længdeakse, bækkenet i normal/neutralstilling, let bøjede knæ.
 3. Fokus på helkropsøvelser.
 4. Det skal være sjovt!
 5. Holde fokus på de valgte øvelser kort tid ad gangen.
 6. Fokus på læring, ikke træning.
 7. Lære gode træningsvaner.
 8. Arbejde med de fundamentale færdigheder: Balance, rum-retningssans, hurtighed, reaktion, koordination.

Minimumskrav for at komme i betragtning til at flytte fra K4 til K3

Svømmeren skal tilfredsstillende kunne følgende:

 • 400 m crawl med saltovendinger og dobbeltsidet vejrtrækning.
 • Svømme 400 crawl til stævne.
 • 200 m ryg med saltovendinger og en bøjet arm i trækket.
 • 200 m bryst med korrekte undervands pullouts.
 • 25 m korrekt butterfly.
 • Svømme 100 m IM til stævne.
 • 10 x 50 m crawl st. 1:10
 • Et startspring + rygstart
 • Fuldføre 10 m delfinbevægelse under vand efter afsæt fra kanten, på maven og på ryggen.
 • Korrekt afslutning i alle 4 stilarter.
 • Tilfredsstillende fremmøde.
 • Yderligere indgår subjektive kriterier og hensyn.

K3 – Forventninger ogarbejdsområder:

Svømmere på K3 skal arbejde mod at udvikle 200 IM som deres speciale.

I vand:

 1. Udvikle og forbedre svømmeteknik i alle 4 stilarter.
 2. Lære simple teknikøvelser i alle 4 stilarter.
 3. Udvikle balanceøvelser.
 4. Træningen bliver overvåget via test.
 5. Svømme IM serier.
 6. Lære og perfektionere starter, vendinger og afslutninger i alle 4 stilarter og IM vendinger.
 7. Lære og perfektionere holdkapstarter.
 8. Uafhængigt brug af pace uret.
 9. Deltage i et velafbalanceret træningsprogram med serier af varierende hastigheder (build, negative split, opbyggende serier.)
 10. Lære sportens regler.
 11. Øget antal meter svømmet for at etablere en god udholdenhedsbase.
 12. Deltage i lokale stævner og mesterskaber.
 13. Introduktion af målsætning og målrettet arbejde.
 14. Introduktion til logbog over trænings- og stævneresultater.
 15. Lære simple strækøvelser.
 16. Lære simple drylandøvelser med egen vægt og medicinbolde.
 17. Tage ansvar for træningsudstyr som drikkeflaske, briller etc.
 18. Deltagelse i træningslejre.
 19. Begynde at tage ansvar for egen træning

Påland/dryland:

Primæremål for landtræning:

 1. Lære hvad corespænding er og have fokus på det i landtræningen.
 2. Indlære den ” gode holdning ”. Oppe fra og ned er det skuldre og nakke på linie med kroppens længdeakse, bækkenet i normal/neutralstilling, let bøjede knæ.
 3. Træne muskler, der styrker den gode holdning
 4. Fokus på helkropsøvelser.
 5. Det skal være sjovt!
 6. Holde fokus på de valgte øvelser kort tid af gangen.
 7. Lære gode træningsvaner.
 8. Introduktion til skadesforebyggende øvelser.
 9. Arbejde med de fundamentale færdigheder: Balance, rum-retningssans, hurtighed, reaktion, koordination.

Sekundæremål for landtræning:

 1. Introduktion til drylandtræning som det gøres på K2.

Minimumskrav for atkomme i betragtning til at flytte fra K3 til K2

Svømmeren skal tilfredsstillende kunne følgende:

 • 10 X 100 crawl starttid 1:40, med korrekte vendinger.
 • 10 X 100 IM starttid 2:00, med korrekte vendinger.
 • Være fortrolig med at svømme 200 IM til stævne.
 • Svømme 400 IM til stævne mindst en gang.
 • Svømme 800 og eller 1500 fri til stævne med dobbeltsidet vejrtrækning mindst en gang.
 • Fuldføre 10 m delfin bevægelse under vand efter afsæt fra kanten, på maven og på ryggen, med aggressivitet og god streamline
 • Deltage til alle træningspas på K3.
 • Udvise god indstilling og disciplin til træning og stævner.
 • Yderligere indgår subjektive kriterier og hensyn.

K2 – Forventninger og arbejdsområder:

Svømmere på K2 skal arbejde mod at udvikle en stærk udholdenhedsbase og 400 IM som deres speciale.

I vandet:

 1. Udvikle og forbedre svømmeteknik i alle 4 stilarter.
 2. Lære teknikøvelser i alle 4 stilarter.
 3. Udvikle balanceøvelser.
 4. Træningen bliver overvåget via test.
 5. Svømme IM serier.
 6. Lære at tælle tag og forstå konceptet bag tag frekvens.
 7. Lære at splitte løb over 200 m negativt, (svømme den sidste halvdel af løbet hurtigere end den første halvdel).
 8. Følgende typer af træning bør indgå i træningen:
  1. Aerob træning (kondition)
  2. Anaerob træning (Sprint)
  3. Race pace træning
  4. Sprint
  5. Negativ split, build etc.
 9. Træne lige meget arm og ben.
 10. Sprint træning bliver indarbejdet i starten af programmet for at øge hastighed og til sidst for at løbsudholdenhed.
 11. Lære at svømme deres løb efter en aftale med træneren.
 12. Lære at træne efter puls.
 13. Målsætning bliver mere struktureret og formaliseret.
 14. Logbog bruges til trænings- og stævneresultater, samt planlægning af skole, lektier etc.
 15. Deltage i cup stævner, lokale og nationale mesterskaber. Ca. 12 om året.
 16. Udstrækning og dryland med egen vægt samt bolde.
 17. Indføring i ernæringsprincipper.

Påland/dryland:

Primærmålsætning for drylandtræning for K2

 1. Understøtte god koordination og hjælpe svømmeren med at genetablere kropskontrollen efter vækst spurten.
 2. Øge corestyrke
 3. Øge styrke i store muskelgrupper; lår, balder, ryg, bryst, skulder.
 4. Forbedre tekniske færdigheder på land i øvelserne. Eksempel er at holde corespænding igennem øvelserne.
 5. Fokus på teknik på land, gør at svømmerne lettere kan holde fokus på teknik i vandet.
 6. Øget corestyrke og generel styrke nedsætter risikoen for tekniske fejl i vandet og derved risikoen for overbelastningsskader.
 7. Udvikle skadesforebyggende træning.

Sekundærmålsætning for drylandtræning for K2

 1. Forberede svømmeren på styrketræning som den praktiseres på K1, især pigerne.

Kriterier for atflytte fra K2 til K1

Svømmerenskal tilfredsstillende kunne følgende:

 • For at kunne komme i betragtning til oprykning fra K2 til K1, skal svømmeren som udgangspunkt ligge på 70% eller bedre på progressionskurven. Se ”70% reglen”.
 • Mødes med K1 træner og forældre om forventningerne og kravene for at svømme på K1.
 • Være fortrolig med at svømme 400 IM til stævne.
 • Have deltaget tilfredsstillende i 800 og 1500 fri til stævne inden for det sidste år.
 • Kunne tælle puls og tag under træning
 • Deltage til alle træningspas på K2.
 • Udvise god indstilling og disciplin til træning og stævner.
 • Udvise stor grad moden- selvstændighed.
 • Realistiske muligheder for at kvalificere sig til DM-L inden for det første år på K1
 • Yderligere indgår subjektive kriterier og hensyn.

K1 – 70 % reglen

For at kunne deltage på SSK K1 den følgende sæson skal svømmeren ved udgangen af sæsonen i juli, have præsteret mindst et af sine primære løb på et niveau, som svarer til 70% eller bedre af den alderssvarende OL-point progressionskurve.

For damer 21 år og ældre samt herrer 23 år og ældre skal svømmerne mindst holde et niveau over 70% for hhv. 20 og 22 årige.

Da OL pointene kun er regnet ud for OL discipliner, er følgende udregning foretaget ikke-OL løb; 50 butterfly, 50 rygcrawl, 50 bryst: med udgangspunkt i tiden for 100 m findes de tilsvarende FINA point. Disse point konverteres derefter til tiden på 50 m på langbane. For 100 IM findes tiden på tilsvarende måde ud fra 200IM. 100 IM kravtiden er en kortbane tid.

Det vil altid være mulighed for subjektive skøn.

Hvis holdet består af 15 eller færre d. 1. august, får den eller de svømmere med flest OL point muligheden for at svømme på holdet, indtil holdstørrelsen er på 16 svømmere.

For at kunne komme i betragtning til oprykning fra K2 til K1, skal svømmeren som udgangspunkt ligge på 70% eller bedre på progressionskurven.