Holdtype: Gople fortsat

Aldersgruppe: 5 – 6 år

Sted: Svømmecenter Nordvest (Det store bassin, lave ende, med forældre).

Forudsætninger: Barnet skal tidligere have gået på et Goplehold i Silkeborg Svømmeklub. Endvidere skal man huske, at vi i Silkeborg Svømmeklub ikke bruger svømmevinger (argumenterne for ikke at bruge svømmevinger kan du finde i forældrehåndbogen på hjemmesiden). I forberedelsen til starten på Gople fortsat holdet bør fokus være på barnets reaktion frem for forælderens i forhold til temperaturforskellen på vandet (Det varme kontra det ”kolde”). På Gople fortsat er forældrene nemlig med i vandet på samme måde som på Gopleholdet inde i varmvandsbassinet. Formålet er dog at frigøre sig så de i løbet af sæsonen ender med at svømme på egen hånd. Bemærk at temperaturen er væsentlig lavere end i varmvandsbassinet og hvis jeres børn skal få den bedste start er det vigtigt, at I som forælder ikke lader jer påvirke af temperaturen, da dette ofte smitter af på børnene og hæmmer udviklingsprocessen.

Holdbeskrivelse

På Gople Fortsat er det en stille og rolig start, for at både børn og forældre kan vænne sig til bassinskift, temperaturforskel og evt. en ny instruktør. Svømmerne og forældrene kommer selvfølgelig i vandet den første gang og kommer også til at svømme nogle ture på egen hånd. Der vil som på Gopleholdet og Søhestholdet være instruktioner i øvelser, teknikker og vandaktiviteter med henblik på de 4 grundfærdigheder; balance, elementskift, bevægelse og vejrtrækning. På Gople fortsat vil det legende element stadig være i fokus, imens der bygges videre på de grovmotoriske stilarter Crawl og Rygcrawl.

Målsætning

  • At børnene vænner sig til at svømme i det store bassin med henblik på at kunne starte på Søhest efter en sæson
  • At børnene lærer at frigøre sig fra sine forældre og lære at begå sig på et hold på egen hånd
  • Vi bygger videre på at bevæge sig i vandet, flyde på ryggen og opretholde balancen i vandet generelt
  • At børnene får kendskab til vejrtrækning
  • Vi bygger videre på grovmotorisk crawl og rygcrawl
  • Vi bygger videre på dykning (vandet er større og dybere)

Yderlige kommentarer

Til de svømmere der har langt hår anbefales det at bruge elastik. Svømmebriller er ligeledes en god idé, da de kan være med til at fremme børnenes færdigheder i vandet.

Tilmelding