Indlæser Begivenheder

Silkeborg Svømmeklub indkalder til Generalforsamling 21. marts 2018

Dato:              21. marts
Tidspunkt:       19.00
Sted:              Klubhuset, Nylandsvej, 8600 Silkeborg

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Bestyrelsen aflægger beretning
 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen jævnfør §5
  Der skal vælges følgende:
  2 bestyrelsesmedlemmer for en 3-årig periode
  2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode2 suppleanter for en 1-årig periode
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Alle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Email: formand@ssk.dk

Silkeborg den8. februar 2017

Booking af SSK ressourcer:

Go to Top