/Nyttig viden
Nyttig viden 2018-04-18T08:09:50+00:00

De røde SSK t-shirts
Alle svømmere i konkurrenceafdelingen skal have en rød SSK t-shirt. Den bæres i hallen i forbindelse med land- og svømmetræning og ude til stævner. Den røde t-shirt er et symbol på, at vi hører sammen og styrker fællesskabet og holdånden. T-shirts kan løbende købes af klubben.

Mesterskabs t-shirts
I forbindelse med VÅM laves t-shirts til de kvalificerede svømmere. Disse koster et ekstra beløb, som  lægges oven i stævnebetalingen. I forbindelse med DÅM og DM for junior og senior svømmere laves én t-shirt årligt, som dækker både kortbane- og langbanemesterskabet. Denne gives til svømmerne af klubben. Svømmere udtaget til DM Hold modtager ligeledes en t-shirt af klubben.

Børn med særlige behov i Silkeborg Svømmeklubs konkurrenceafdeling

I Silkeborg Svømmeklub er svømning kerneopgaven. Al vores undervisning foregår på hold, hvor man skal indgå socialt med andre og tage imod fælles beskeder. Vores trænere er dygtige til deres fag, har solide svømmefaglige kompetencer og anvender en anerkendende pædagogisk tilgang i undervisningen.

Dog er ingen af vores trænere uddannet til at håndtere børn med særlige behov som ADHD, autisme og andre kognitive udfordringer eller AS forstyrrelser. Der kan være stor forskel på disse børn og deres situation. Nogle vil kunne indgå på et almindeligt hold. For at kunne det, skal barnet kunne tage imod en fælles besked, indgå i sociale relationer med andre og deltage i træningen på lige fod med resten af holdkammeraterne.

Andre børn med kognitive udfordringer vil imidlertid ikke kunne leve op til dette. I de tilfælde er det forældrenes ansvar at eventuelle udfordringer ikke går ud over resten af gruppen eller kræver større opmærksomhed fra trænerne. Silkeborg Svømmeklub har ikke ressourcer eller kvalificerede trænere til at tackle disse børns udfordringer. I tilfælde hvor barnet ikke kan tage imod en fælles besked, indgå socialt med andre eller deltage på lige fod med resten af holdkammeraterne, henstiller Silkeborg Svømmeklub til at forældrene eller lignende ansvarlig voksen skal være tilstede til hver eneste træning og stævne for at hjælpe barnet med disse ting.

I svære tilfælde hvor barnet, til trods for forældre eller en andens konstante tilstedeværelse og hjælp, fortsat efter trænerens vurdering forstyrrer og påvirker holdet og undervisningen negativt, vil det desværre ikke være muligt for barnet fortsat at gå på holdet. Silkeborg Svømmeklub ønsker at rumme så mange børn og unge som muligt. Det må dog aldrig være på bekostning af det sociale i gruppen. I sådanne tilfælde forbeholder Silkeborg Svømmeklub sig retten til at ekskludere barnet fra konkurrenceholdene.