/Bestyrelsen
Bestyrelsen 2018-02-08T17:45:30+00:00
Stig Bock
Stig BockFormand
Telefon 86 82 04 24
Pia Johansen
Pia JohansenNæstformand
Telefon 23 31 28 60
Thomas Frølund
Thomas FrølundBestyrelsesmedlem
Telefon 20 23 10 50
Jens Mikkelsen
Jens MikkelsenBestyrelsesmedlem
Telefon 42 68 38 40
Martin Venø
Martin VenøBestyrelsesmedlem
Telefon 29 24 96 61
Lars Bing Lauritzen
Lars Bing LauritzenBestyrelsesmedlem
Telefon 30 37 35 17
Dennis Egerup
Dennis EgerupBestyrelsesmedlem
Telefon 25 30 85 00
Jane Gaardsted
Jane GaardstedSuppleant
Telefon 21 75 57 09
Søren Stricker
Søren StrickerSuppleant
Telefon 41 57 93 58